בניגוד לסלעי האם, שכבות הקרקע העליונות, הקרובות לפני האדמה, משתנות ומתעצבות על ידי מערכת של יחסי גומלין עם גורמי האקלים והגורמים הביוטיים. לכן ישנה חפיפה מסוימת בין אזורי האקלים ואזורי הקרקעות בעולם. המגוון והייחודיות של סוגי קרקעות שונים בעולם הובילו לפיתוח של מערך גדול ומורכב של מפתחות להגדרה ולסיווג של קרקעות העולם.  
מפה עולמית של אזורי קרקעות

אזורי קרקעות. מקור: השירות לשמירת משאבי הטבע – NRCS של משרד החקלאות האמריקאי – USDA


מאגר הידע