כדי להתמודד עם המשבר הסביבתי העולמי כבר היום וכדי להיערך לקראת העתיד, מדענים מנסים להעריך כיצד גידול האוכלוסייה האנושית וההתפתחות התעשייתית והטכנולוגית במהלך 100 השנים הקרובות צפויים להשפיע על כדור הארץ ועל רווחת האדם. 

צוותים של מדענים סוקרים את הבסיס המדעי הקיים במחקרים שעברו ביקורת עמיתים, התקבלו על ידי הקהילה המדעית ומכילים מקורות רבים של נתונים; מעריכים את השינויים שמערכות כדור הארץ והחברה האנושית עוברות כיום ואת המגמות העתידיות שצפויות בעתיד; ועל בסיס הערכות אלו הם מייצרים סדרות של תרחישים שונים המתארים את עתיד האנושות והעולם. 
 
תרחישי העתיד פותחו כדי לחקור את המאפיינים של מגמות שינוי שונות וכדי לנתח את השפעתן העתידית של מגמות אלו על השירותים תומכי-החיים של המערכות האקולוגיות. אף על פי שכל אחד מהתרחישים מבוסס על התנאים העכשוויים ועל המגמות המוכרת לנו כיום, אף לא אחד מהם מייצג "עסקים כרגיל", כלומר המשך ההתנהלות שקיימת היום. סביר להניח שהעתיד יהיה תערובת של ההשלכות המתוארות בתרחישים השונים ושל התרחשויות שעדיין לא השכלנו לדמיין. 

עוד חשוב להבין: מערכות כדור ארץ כמו גם החברה האנושית הן מערכות מורכבות מאוד, מרובות משתנים לא ידועים, ולכן אינן ניתנות לחיזוי. בכל התרחישים קיימת מידה רבה של אי-וודאות, והם אינם צופים את העתיד. התרחישים אינם תחזיות אלא מודלים תיאורטיים בלבד. ניתן לפתח תרחישים אלטרנטיביים, שיחזו תוצאות אופטימיות יותר או פסימיות יותר עבור שירותי המערכות האקולוגיות ואיכות החיים של בני האדם בעולם. מטרת המודלים השונים היא לנתח את הסיכונים והסיכויים בכל אחד מתרחישי ההתנהלות של החברה האנושית, כדי שנוכל כבר היום לבחור את העתיד שאליו אנו שואפים, ובהתאם לשנות את אופי ההתנהלות בהווה. 
שני פרויקטים בין-לאומיים גדולים עסקו בסוגיה זו בשנים האחרונות:

דו"ח המילניום - Millennium Ecosystem Assessment (MA)

דו"ח המילניום

עסק בהערכת השינוי שעוברות המערכות האקולוגיות והשפעתם על רווחת האדם. בין השנים 2001 ל-2005 בחנו 1,360 מומחים מרחבי העולם את הבסיס המדעי לפעולות הנדרשות כדי לקדם את שימור משאבי הטבע ופיתוח בר-קיימה. תוצאות עבודתם מסוכמות בחמישה דו"חות טכניים ובשישה דו"חות מסכמים. התוצאות מספקות את ההערכה העדכנית ביותר של מצב של המערכות האקולוגיות ברחבי העולם, השירותים שהן מספקות, מגמות השינוי שהן עוברות והחלופות השונות שקיימות כדי לשקם, לשמר ולהגביר את הקיימות שלהן.

הפאנל הבין-ממשלתי לבחינת שינויי האקלים - Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC

הפאנל הבין-ממשלתי לבחינת שינויי האקלים

בוחן את הבסיס המדעי של שינויי האקלים, את ההשפעות האפשריות של שינויים אלו על המערכות האקולוגיות ועל רווחת האדם ואת החלופות הניצבות בפנינו כדי להתמודד עם השינויים או למתן אותם. עבודת ה- IPCC החלה ב- 1988 והיא מבוססת על עבודתם של מאות מדענים מרחבי העולם. ההערכה מבוצעת על ידי שלושה צוותי עבודה: הערכת הבסיס המדעי לשינויי אקלים, הערכת מידת הפגיעות של המערכות האקולוגיות והאנושיות לשינויים אלו והערכת החלופות להגבלת פליטת גזי החממה ומיתון שינוי האקלים. בנוסף, קיים כוח משימה שאחראי על תוכנית של מאגרי גזי החממה הלאומיים ופועל ליישום המסקנות. עבודת ה- IPCC עדיין לא הושלמה.

מאגר הידע