בדומה להקשר הרחב יותר של מגוון ביולוגי, אובדן וקיטוע של בתי גידול הם הבעיה הגדולה ביותר מבחינת המאביקים. אף על פי שהמחקר בנושא זה מוגבל, מומחים מזהים יותר ויותר את התלות של אוכלוסיות מאביקי בר בבתי גידול מתאימים. סקירת נתונים על מאביקים וקיטוע בתי גידול העלתה שככל ששטח בית הגידול מצטמצם, חלה ירידה בשפע הפרטים ובמגוון מיני החרקים המאביקים. האיבוד המתמשך של בתי גידול מתאימים עבור מאביקים בשל התפשטות האדם במרחב ושינויים בשימושי הקרקע מחריפים את הבעיה. עדויות חדשות מציעות ששינוי אקלים גלובלי עשוי לפגוע מאוד במיני צמחים בעלי פרחים ובמאביקיהם.
 
אובדן וקיטוע של בתי גידול משפיע על המאביקים בשתי דרכים. למאביקים יש דרישות תזונה בסיסיות. הזמינות של מבחר צמחי בר מקומיים חשובה מכיוון שלא לכל מאביק יש גישה לצוף שבפרחים זרים.מאביקים גם תלויים בזמינות של מבחר צמחים בעלי פרחים לאורך העונה. אובדן בית הגידול יכול להשפיע באופן שלילי על התזמון ועל כמות המזון הזמין, ובכך להגביר תחרות על משאבים מוגבלים.
 
אובדן בית הגידול יכול לפגוע גם בזמינות חומרי הקינון או בצרכים הדרושים למאביקים להטלת ביציהם. לדוגמה, זחלי פרפרים כגון הזחלים של הכחליל הנדיר Lycaeides melissa samuelis ניזונים אך ורק מלופין (Lupinus perennis)רוב הדבורים נזקקות לתנאים מסוימים לקינון, כמו אדמה יבשה או ענפים עם חורים שנקדחו על ידי חיפושיות.
לחצי הפיתוח ושיטות ניהול השטחים מורידים את זמינות הצמחים הפונדקאים לזחלים, פוגעים בבתי הגידול לקינון דבורים ומשנים את שארית בתי הגידול בדרכים אחרות.
 
לפעמים שינוי צורת הנוף יכול להוסיף מאפיינים חיוביים עבור המאביקים. דבורים וצרעות מקננות קרקע למשל עשויות להעדיף את האדמה הדחוסה של צידי הדרכים, ומבני עץ וגדרות מספקים אתרי קינון לדבורים אחרות. גינות ופארקים מציעים אתרי שיחור מזון או אתרים להטלת ביצי פרפרים. עם זאת, יתרונות אלו לרוב אינם עומדים בקנה אחד עם אובדן בתי גידול טבעיים, בעיקר במקרים של מאביק מתמחה או נדיר.
Lycaeides melissa samuelis. מקור: Butterflies of America, Jeff Pippen

Lycaeides melissa samuelis. מקור התמונה: Butterflies of America, Jeff Pippen

בעוד שאובדן בתי גידול יכול להשפיע באופן חמור על כל המאביקים, קיטוע מוגבר של בתי גידול הוא בעייתי במיוחד למאביקים שגומאים מרחקים גדולים. מאביקים נודדים, כמו דנאיות, קוליברים ועטלפים, נודדים בכל שנה מאות ואלפי קילומטרים. מסעות אלו דורשים רמה גבוהה של אנרגיה, וקיום של מקורות מזון לאורך כל הדרך הוא חיוני. קיטוע של בית גידול מגדיל את המרחק בין אתרי מזון ומחסה מתאימים לאורך מסלול הנדידה, ולכן מפריע למסע. חלק מן החוקרים סבורים שהמשך קיטוע של בתי גידול בקצב הנוכחי יביא לחסימתם הקרובה של מסדרונות הגירה רבים.


מקורות ומידע נוסף

דף זה הוא חלק מהערכה להסברת חשיבות האבקה המהווה שירות מערכת אקולוגית. הערכה פותחה על ידי ה- Ecological Society of America. תרגום הערכה ועיבודה: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב.

אופן ציטוט הערכה:

Ecological Society of America. 2008. Communicating Ecosystem Services Pollination Toolkit.

Online at www.esa.org/ecoservices.

תרגום ועיבוד: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב, 2011. ברשת - http://earthweb.campusteva.tau.ac.il

משאבי הוראה