החקלאות הימית גדלה ב-260% בשנים 2009-1992. עיקר הגידול התרחש באסיה, ובעיקר בסין. הייצור העולמי גדל מ-14 מיליון טונות בשנת 1992 לכ-51 מיליון טונות בשנת 2009. ערך זה הוא כמחצית מתוצרת הדגים שמקורה בדיג. הגידול בחקלאות הימית יצר מקומות עבודה חדשים ותועלות כלכליות חשובות, אך גם גרם לנזקים סביבתיים קשים בעקבות אובדן של שטחי מנגרובים (לינק), טיפול ירוד בפסולת, הזרמת אנטיביוטיקה למים, שימוש בדגי ים רבים כמזון לדגים ותחרות בין דגי בר לבין דגים שמשתחררים מכלובי הדגים.

גרף שלל דגה ותוצרת של חקלאות ימית
ישראל מובילה בעולם בתחום חקלאות המדגה

בישראל צורכים מדי שנה כ-72,000 טון דגים, כשליש מכך מסופק על ידי ענף הדיג והמדגה הישראלי. הייצור המקומי מתבסס בעיקר על חקלאות מים וחקלאות ימית
(86% בשנת 2007) ובמידה פחותה על דיג ימי, שנמצא במגמת ירידה בעשור האחרון. צריכת הדגים בישראל נמצאת במגמת עלייה בגלל גידול האוכלוסייה. ההערכה היא שייצור הדגים יגיע ל-30,000 טון בשנת 2020.
תרשים מקורות דייג בישראל בשנת 2007

מאגר הידע