האזרח "הממוצע" צורך מדי שנה 43 קילוגרם של בשר, בהשוואה ל-34 קילוגרם בשנת 1992.

תזונת האדם השתנתה בעשורים האחרונים במידה רבה. עלייה בהכנסה, שינויים במחיר, עיור ושינוי בהעדפות צרכנים, שינו את תזונת האדם בעיקר במדינות המתפתחות. התזונה כיום מבוססת יותר ויותר על מוצרים מן החי וכן על שמן, פירות וירקות. בין השנים 1992 ל-2007 גדלה הדרישה לבשר ב-26% והדרישה לדגים ולמזון מן הים ב-32%. בשנים אלו גדלה צריכת הבשר השנתית הממוצעת לאדם מ-34 קילוגרם ל-43 קילוגרם. עלייה זו מיוחסת ברובה לדרישה גוברת והולכת באסיה, ובמידה מועטה יותר – באמריקה הלטינית.

על פי מחקרים, ובהתחשב בכלל התהליך של ייצור הבשר (כולל בירוא שטחים לצורך רעייה, יצור מספוא ועוד), תעשיית ייצור הבשר אחראית ל-18 עד 25 אחוזים מכלל הפליטות של גזי החממה.

אספקת מזון. תרגום מתוך: Keeping Track of Our Changing Environment: From Rio to Rio+20

אספקת מזון. תרגום מתוך: Keeping Track of Our Changing Environment: From Rio to Rio+20


מאגר הידע