ההגדרה המקובלת למושג מין ביולוגי היא קבוצה של פרטים אשר מסוגלים להתרבות בטבע. מעצם טיבה, הגדרה זו אינה מתאימה לאורגניזמים שאינם מתרבים ברבייה מינית, כגון חיידקים וצמחים רבים. ההגדרה גם אינה מתאימה לפרטים שאינם נפגשים בטבע, רק משום שהם חיים במקומות מרוחקים.
התמיינות היא היווצרות מין ביולוגי חדש כתוצאה מהתפצלות של מין אחד לשני מינים נפרדים (או יותר). מרבית התהליכים הגורמים להתמיינות מבוססים במידה זו או אחרת על הפרדה גיאוגרפית של אוכלוסיות המין. במשך הזמן, האוכלוסיות משתנות עד שנוצר מחסום רבייתי והאוכלוסיות שוב אינן מסוגלות להתרבות זו עם זו.
ארבעה מיני פרושים מאיי גלפגוס שהתמיינו מאב קדמון משותף.כל אחד מהמינים מותאם לאורח חיים שונה מהמינים האחרים.
ימין למעלה:Geospiza scandens שניזון מפרחי ופירות קקטוסים. צילום: CalPhotos. Robert I. Bowman
ימין למטה: geospiza magnirostris שניזון מזרעים. צילום: CalPhotos
שמאל למעלה: Geospiza difficilis שניזון מחרקים.CalPhotos. Robert I. Bowman
שמאל למטה: Platyspiza crassirostris ניזון מניצני פרחים. צילום: MeegsC

מקורות ומידע נוסף

מאגר הידע