לפטריות חשיבות במחזור הפחמן הגלובלי. עליית הריכוז האטמוספרי של גזי החממה, הפחמן הדו-חמצני והמתאן, היא מגורמי השינוי המרכזיים במחזור הפחמן ושינויי אקלים. לפטריות יש תפקיד בשחרור CO2 לאטמוספרה אם כתוצאה מפירוק החומר האורגני בקרקע, ואם עקב יכולתן לקבע פחמן בקרקע. ההערכה היא שכ-20% מכלל הפחמן המתקבע על ידי הצמחים מועבר לקרקע דרך פטריות מיקוריזה. פטריות, בעיקר מקבוצת פטריות הרקב בלבן, אחראיות לפרוק הליגנוצלולוז מביומאסת הצומח.


בנוסף למִחזור החומר האורגני, פטריות מעורבות גם במִחזור יסודות בקרקע, כמו פחמן, חנקן וזרחן. הן גם משתתפות בבליית מינרלים והפיכת יסודות שונים זמינים לצמחים.


נכתב על ידי דר' סגולה מוצפי, מיקולוגיה ומיקרוביולוגיה יישומית, מיג"ל, מכון מחקר גליל, קרית שמונה והמכללה האקדמית  תל חי

מקורות ומידע נוסף

Bardgett, R. D., Freeman, C. and Ostle, N. J. 2008. Microbial contributions to climate change through carbon cycle feedbacks. The ISME Journal, 2: 805-814

Heimann, M. and Reichstein, M. 2008. Terrestrial ecosystem carbon dynamics and climate feedbacks. Nature, 451: 289-292

Parniske, M. 2008. Arbuscular mycorrhiza: the mother of plant root endosymbioses. Nature Reviews Microbiology, 6: 763-775

van Schöll, L., Kuyper, T. W., Smits, M. M., Landeweert, R., Hoffland, E., and& Van Breemen, N. 2008. Rock-eating mycorrhizas: their role in plant nutrition and biogeochemical cycles. Plant and Soil, 303: 35-47

Ward, G., Hadar, Y., & Dosoretz, C. G. (2004). The biodegradation of lignocellulose by white rot fungi. In Fungal Biotechnology in Agricultural, Food, and Environmental Applications (pp. 393-407). Marcel Dekker Press New York

מאגר הידע