פטריות נמצאות בקרקע גם בצורה חופשית, ללא קשר ישיר לשורשי צמחים. פטריות אלה חיות כמפרקות חומר אורגני (ספרופיטיות), והן מפרקות עלי שלכת ותורמות למִחזור החומר האורגני בקרקע. הפטריות מפרישות אנזימים, דוגמת צלולאז, עמילאז, ליפאז, פרוטאז ופוספטאז, המפרקים מקרו-מולקולות והופכים אותן למולקולות הזמינות גם לפטרייה עצמה, אך גם ליצורים אחרים הנמצאים בסביבה, כמו חיידקים, פטריות אחרות וצמחים.

אנזימים נוספים בעלי חשיבות הם האנזימים המעורבים בפירוק הליגנין, כמו פראוסידאז, לאקאז וליגנינאז, אשר מופרשים מהפטרייה אל הסביבה לפירוק הפסולת הליגנוצלולוזית. בכך עוזרות הפטריות הספרופיטיות להגדלת מגוון המינים בקרקע ולהעלאת הביומסה הכללית בקרקע.

כמו כן, יש להן תפקיד חשוב בפירוק החומר האורגני ומִחזורו בקרקע. גידול פטריות מיקוריטיות וספרופיטיות בקרקע עוזר גם לשימור הקרקע. גידול הקורים הארוכים והפרשת מולקולות אורגניות דוגמת גלומלין, מאפשרים יצירת תלכידי קרקע עם המקטע החרסיתי בקרקע, דבר שמונע את סחיפת הקרקע. יצירת תלכידי קרקע חשובה לפוריות הקרקע ולפעילות הביולוגית הכללית בקרקע, כמו גם לשימור המים בקרקע. 

נכתב על ידי דר' סגולה מוצפי, מיקולוגיה ומיקרוביולוגיה יישומית, מיג"ל, מכון מחקר גליל, קרית שמונה והמכללה האקדמית  תל חי

מרבית הצמחים היבשתיים זקוקים למצע גידול לעיגון מערכת השורשים וכמקור למים, חמצן ונוטריינטים. אחד התהליכים החשובים המתקיימים במערכת האקולוגית הוא מחזור של נוטריינטים על ידי מארג המזון של המפרקים החיים בקרקע ומקיימים את פוריותה – פטריות, חיידקים וחרקים. 

עצים יוצרים צל ויערות משפיעים על כמות המשקעים והמים הזמינים מקומית ואזורית. ישנם עצים וצמחים אחרים שמסלקים מזהמים מהאויר ומשפרים את איכות האויר.


מקורות ומידע נוסף

Rillig, M.C. 2004. Arbuscular mycorrhizae, glomalin, and soil aggregation. Canadian Journal of Soil Science 84, 355–363.

Rillig, M.C., Mardatin, N.F., Leifheit, E.F. and Antunes, P.M. 2010. Mycelium of arbuscular mycorrhizal fungi increases soil water repellency and is sufficient to maintain water-stable soil aggregates. Soil Biology and Biochemistry, 42:1189–1191

מאגר הידע