קבוצת הפטריות נחשבת עתיקה ביותר ופטריות נמצאות כמעט בכל נישה אקולוגית. על פי מאובנים דמויי פטריות נראה כי הפטריות הופיעו לפני כ-1,400 מיליון שנה, עוד לפני הופעת הצמחים. מעריכים כי מספר מיני הפטריות בעולם נע בין 1.5 ל-5 מיליון מינים. בעזרת שיטות מחקר מולקולריות, מוגדרות כיום 7 מערכות של פטריות:

  1. Microsporidia
  2. Blastocladiomycota
  3. Chytridiomycota
  4. Neocallimastigomycota
  5. Glomeromycota
  6. Ascomycota
  7. Basidiomycota

שלוש המערכות הראשונות נחשבות ירודות. לפטריות במערכות אלה יש שוטונים והן חיות בסביבה לחה או במקווי מים. ארבע המערכות האחרות נחשבות מפותחות יותר, והפטריות במערכות אלה הן תושבות קרקע מובהקות יותר. לשתי המערכות האחרונות יש גופי ריבוי מקרוסקופים. בישראל זוהו למעלה מ-400 מיני פטריות כובע, שחלקן הגדול הוגדר על ידי בנימיני. אופיינו והוגדרו גם 439 מיני פטריות קרקע, אשר שויכו ל-129 מינים, רובם ממחלקת פטריות השק (Ascomycota). 

קבוצת הפטריות מהווה ממלכה נפרדת מצמחים, בעלי חיים וחיידקים. בניגוד לצמחים, הפטריות הן הטרוטרופיות: הן אינן מייצרות את מזונן בעצמן, אלא צורכות מזון מוכן, בדומה לבעלי חיים. הפטריות מפרקות את מולקולות המזון הגדולות מחוץ לתא וסופגות לתאיהן את תוצרי הפירוק אשר משמשים כמקור לחומרי בניין לגוף הפטרייה וכמקור אנרגיה. צורת תזונה זו הפכה את הפטריות לקבוצה החשובה ביותר מבחינת פירוק חומרים אורגניים בטבע.

בממלכת הפטריות יש שונות מורפולוגית ותפקודית רבה מאוד. לרוב, הפטריות הן רב-תאיות, והן גדלות בקורים מאורכים היוצרים תפטיר. יש גם פטריות הגדלות כתאים בודדים, דוגמת השמרים. פטריות מתרבות הן באופן אל-מיני, על ידי חלקי קורים ועל ידי יצירת נבגים אל-מיניים, והן באופן מיני, על ידי יצירת נבגים מיניים בגופי רבייה מקרוסקופיים או מיקרוסקופים.   


נכתב על ידי דר' סגולה מוצפי, מיקולוגיה ומיקרוביולוגיה יישומית, מיג"ל, מכון מחקר גליל, קרית שמונה והמכללה האקדמית  תל חי

מקורות ומידע נוסף

בנימיני ניסן, פטריות הכובע בישראל. הוצאת הקיבוץ המאוחד

בנימיני ניסן, פטריות עילאיות בישראל. הוצאת רמות

Hibbett D.S., Binder M, Bischoff J.F., Blackwell M, Cannon P.F., Eriksson O.E., et al. 2007. A higher-level phylogenetic classification of the Fungi. Mycology Research 111: 509–547

34.35. Volz P.A.,Ellanskaya I.A., Wasser S.P., Nevo E. and  Grishkan I. 2001. Soil Microfungi of Israel. A.R.A. Gantner Verlag K.-G., Ruggell, Publisher

מאגר הידע