אחד משיתופי הפעולה החשובים בטבע הוא המיקוריזה: שיתוף פעולה בין פטרייה לצמח, המאפשר לשניהם לשרוד ולהתפתח טוב יותר בסביבה קשה יחסית. באנדו-מיקוריזה, הפטרייה גדלה בתוך תאי השורשים של הצמח, ואילו באקטו-מיקוריזה הפטרייה עוטפת את שורשי הצמח מצדם החיצוני. בשני המקרים הפטרייה ניזונה מחומרי המזון שהצמח מייצר, ואילו הצמח נעזר בפטרייה לספיגת מינרלים מהקרקע, ליצירת סביבת שורשים לחה ומערכת שורשים רחבה. כמו כן, הפטרייה שומרת על השורשים מפני גורמים פתוגניים אחרים.

יחסי המיקוריזה נפוצים מאוד בטבע: ההערכה היא שכ-80% מהצמחים חיים בשיתוף עם פטריות אנדו-מיקוריטיות. בקרקעות עניות בנוטריינטים, פטריות מביאות לתוספת ביומסה בצמחי יבול ובצמחי בר, תוספת העומדת על 900%-100% בהשוואה לביקורת ללא פטריות. גם התבססות עצי יער משתפרת על ידי פטריות מיקוריזה . יחסי סימביוזה קיימים גם בין פטריות למגוון חרקים ובעלי חיים נוספים, אשר ניזונים מהפטריות ומסייעים בתפוצתן.


נכתב על ידי דר' סגולה מוצפי, מיקולוגיה ומיקרוביולוגיה יישומית, מיג"ל, מכון מחקר גליל, קרית שמונה והמכללה האקדמית  תל חי

מקורות ומידע נוסף

Barlocher, F. 1985. The role of fungi in the nutrition of stream in vertebrates. Botanical Journal of the Linnean Society, 91: 83–94

Douglas, A.E. 2009. The microbial dimension in insect nutritional ecology. Functional Ecology, 23:38–47

Frank, J. L., Barry, S. and Southworth, D. 2006. Mammal mycophagy and dispersal of mycorrhizal inoculum in Oregon white oak woodlands. Northwest Science, 80:264

Gehring, C. A., Wolf, J. E. and Theimer, T. C. 2002. Terrestrial vertebrates promote arbuscular mycorrhizal fungal diversity and inoculum potential in a rain forest soil. Ecology Letters, 5: 540-548

Koltai H., and Kapulnik Y. 2010. Arbuscular mycorrhizal symbiosis under stress conditions: benefits and costs. In Symbioses and Stress (pp. 339-356). Springer Netherlands

Marx, D.H. 1980. Ectomycorrhiza fungus inoculations: a tool for improving forestation practices. In Tropical mycorrhiza research. Edited by P. Mikola. Oxford University Press, Oxford, UK. pp. 13–71

Smith, S. E. and Read, D. J. 2010. Mycorrhizal symbiosis. Academic press

מאגר הידע