האוקיינוסים משתרעים על 70% משטחו של כדור הארץ – 361 מיליון קמ"ר.

חמשת האוקיינוסים הם (על פי גודלם):

  • האוקיינוס השקט
  • האוקיינוס האטלנטי
  • האוקיינוס ההודי
  • האוקיינוס הדרומי
  • אוקיינוס הקרח הצפוני (האוקיינוס הארקטי).


יחדיו יוצרים האוקיינוסים גוף מים גדול המכונה "האוקיינוס העולמי". 

האוקיינוסים אינם רק מים מלוחים; הם מקיימים מערכות אקולוגיות מגוונות ביותר ויצרניות ביותר. האוקיינוסים מספקים שירותי מערכת החיוניים לקיומם של החיים על פני כדור הארץ:

  • אצות ימיות מבצעות כ-40% מתהליכי הפוטוסינתזה על פני כדור הארץ. כך האוקיינוסים מהווים מקום מאגר של פחמן ויש להם תפקיד חשוב בבקרה על הרכב הגזים באטמוספרה ועל הטמפרטורה העולמית.
  • דגה ומוצרי דגים מספקים פרנסה ישירה ל-38 מיליון בני-אדם ברחבי העולם. הערך הכלכלי של השלל הימי הוא כ-80 מיליארד דולר בשנה. כ-16% מכמות החלבון מן החי שהאדם צורך מקורה באוקיינוסים.
  • האוקיינוסים אחראים למחזורי החומרים בטבע ולעיבוד של פסולת.

הערך הכלכלי של שירותים אלה נאמד ב-8.4 טריליון דולר בשנה.

מפת אוקיינוסים עולמית

מאגר הידע