בעשור האחרון חלה ירידה קלה בשלל הדגה הימית. למרות זאת, הלחץ על מערכות המים בעולם נותר גבוה – השלל השנתי הממוצע הוא כ-80 מיליון טונות של דגי ים ו-10 מיליון טונות (ועלייה מתמדת) של דגי מים פנים-יבשתיים.
דגי הטונה לדוגמה, הם בעלי חשיבות כלכלית רבה והם נסחרים ברחבי העולם כולו. השלל השנתי של הטונה עלה מ-600 אלף טונות בשנות החמישים של המאה ה-20 ליותר מ-3,100 אלף טונות בשנת 1992 ול-4,200 אלף טונות בשנת 2008. העלייה החדה בביקוש לדגי טונה גרמה לכך שכמה מיני טונה נמצאים בסכנת הכחדה.
שלל הדגה

מקורות ומידע נוסף

UNEP (2011). Keeping Track of Our Changing Environment: From Rio to Rio+20 (1992-2012)Division of Early Warning and Assessment (DEWA), United Nations Environment Programme (UNEP), Nairobi

מאגר הידע