ממצאי מחקרים על אקלים כדור הארץ במהלך 400,000 השנים האחרונות מצביעים על כך שהרכב האטמוספרה ואקלים כדור הארץ משתנים באופן טבעי כל הזמן. השינויים האלה התרחשו לעתים תוך תקופת זמן קצרה ביותר: בתקופות מסוימות ניתן לראות מעבר מאקלים חם לעידן קרח בתקופה קצרה של כמה עשרות שנים בלבד. שינויי האקלים המהירים מעידים על כך שהמערכת האקלימית העולמית רגישה לכוחות חיצוניים או פנימיים טבעיים או מעשי ידי אדם. לדוגמה, ישנן עדויות שהתחממות מהירה התרחשה בעבר הגיאולוגי של כדור הארץ; בתקופת הפרם, לפני כ-250 מיליון שנים, נפלטו כמויות עצומות של פחמן דו-חמצני לאטמוספרה בעקבות התפרצויות של הרי געש בסיביר, ובעקבות זאת הטמפרטורות ברחבי העולם באותה תקופה עלו ב-5°C. ההנחה היא שההתחממות הזאתו הייתה הגורם להכחדה ההמונית הגדולה ביותר בכל הזמנים – הכחדה שבה נעלמו למעלה מ-95% מכל צורות החיים שהיו קיימות על פני כדור הארץ.

 כיום ישנה הסכמה בקהילה המדעית כי הפעילות של החברה האנושית משנה באופן דרמטי את הרכב האטמוספרה ואת אקלים כדור הארץ. שינויים אלו ישפיעו באופן ניכר על כל מערכות כדור הארץ ועל החברה האנושית.

מקורות ומידע נוסף

מאגר הידע