מחקרים רבים מצביעים על כך שהאקלים בישראל ובמזרח התיכון כולו השתנה במהלך ההיסטוריה, בדומה לשינויי אקלים שחלו במקומות שונים על פני כדור הארץ. לדוגמה, מחקר על הרכב הנטיפים במערת שורק ("מערת הנטיפים") בהרי יהודה מצא כי במהלך התקופה של לפני 60 אלף שנים עד 17 אלף שנים שררו באזור ארבע תקופות קרות. תקופות אלה ארעו לפני 46, 35, 25 ו-19 אלפי שנה. לפני 54 אלף שנים ו-36 אלף שנים, לעומת זאת, שררו תקופות חמות. מחקרים אחרים מראים כי גם לפני 16.5 עד 11.4 אלפי שנים שררו באזור תקופות קרות (לפני 11.4, 13.2 ו-16.5 אלף שנים). עוד עולה כי ישראל חוותה תקופה גשומה במיוחד לפני 10,000-7,000 שנה.

חתך בנטיף ממערת סורק. מקור: Bar-Matthews et al. 1997

חתך בנטיף ממערת סורק. מקור: Bar-Matthews et al. 1997

עם תום תקופת הקרח האחרונה לפני כ-10,000 שנה עבר אזור מזרח הים התיכון שינויים חדים – הטמפרטורות עלו, כמות המשקעים גדלה וכיסוי הקרקע התעבה. בתקופת שינוי זו תנאי האקלים בחבל ארץ זה היו בלתי-יציבים. שינוי זה משקף את כלל השינויים שהתרחשו בכדור הארץ בתקופה של תום עידן הקרח –המסת קרחונים, התחממות ואירועי הצפה. המחקר מלמד ששינויי אקלים גלובאליים שהתרחשו בצפון מערב אירופה ובצפון אפריקה השפיעו גם על מזרח הים התיכון, ובכלל זה –על ישראל.
רק בתקופה של לפני כ-7,000 שנים הפך האקלים דומה לזה הקיים כיום – אקלים המאופיין בכמות במשקעים מועטה באופן יחסי ובטמפרטורות גבוהות.

גרף: השינויים בכמות הגשמים ושינויי תרבויות. מקור: בר-מטיוס מ., איילון א., (1997). נטיפים "מפטפטים" על האקלים. כמעט 2000, חוברת 16: 25-22.

מקור: בר-מטיוס מ., איילון א., (1997). נטיפים "מפטפטים" על האקלים. כמעט 2000, חוברת 16: 25-22. 


מקורות ומידע נוסף

בר-מטיוס מ., איילון א., (1997). נטיפים "מפטפטים" על האקלים. כמעט 2000, חוברת 16: 25-22. 

Bar-Matthews M., Ayalon A., Kaufman A., 1997. Late Quaternary Paleoclimate in the Eastern Mediterranean Region from Stable Isotope Analysis of Speleothems at Soreq Cave, Israel, Qyaternary Research 47(2): 155-168

Bar-Matthews M., Ayalon A., Kaufman A., Wasserburg G. J. 1999. The Eastern Mediterranean paleoclimate as a reflection of regional events: Soreq cave, Israel,  Earth and Planetary Science Letters 166 (1-2): 85-95.

מאגר הידע