כיום, בעידן של שינויי אקלים, חשוב מאוד להבין מהם התהליכים הטבעיים שהתקיימו בעבר. רק אם נדע מהם התהליכים האקלימיים הטבעיים שמתקיימים על פני כדור הארץ, נוכל להבדיל בינם לבין תהליכים מעשי ידי אדם. רמזים לשינויי אקלים בעבר קיימים בסיפורים שונים כגון סיפור המבול או סיפור הבצורת שהביאה את יעקב אבינו ובניו לרדת מצרימה. עם זאת, תיעוד עקבי של האקלים החל רק במאה ה-19. אם כך – כיצד בכל זאת אפשר לדעת מה היה האקלים בעבר?

אנחנו מכירים גורמים שמשפיעים על האקלים: שינויים בקרינת השמש, שינויים במסלול כדור הארץ סביב השמש, התפרצות הרי געש, נדידת יבשות ושינוי בזרמי האוקיינוס. אם אלו אכן גורמים לשינויי אקלים, הרי שצריכות להיות לכך עדויות על פני כדור הארץ. ואכן עדויות רבות לשינויי אקלים נמצאות בסלעים, בקרחונים, במאובנים, בנטיפי מערות ובשרידים של צמחים ובעלי חיים. מדענים מתחומים רבים ומגוונים חוקרים את העדויות ומרכיבים יחדיו פסיפס שמשחזר את תמונת האקלים בעבר (פליאו-אקלים). תוצאות מחקריהם מלמדות על ההיסטוריה האקלימית של כדור הארץ.

דוגמאות לפיסות המידע שמספקים מחקרים אלו מוצגות להלן:
  • לפני שלושה מיליון שנה עד היום: התקררות והתחממות, התפשטות והתכווצות לסירוגין של כיפות הקרח בקטבים. גורמים אפשריים לכך הם שינוי במיקום היבשות, שינוי בזרמי אוקיינוס, שינויים בקרינת השמש ושינויים במסלול כדור הארץ סביב השמש.
  • לפני 135 עד 115 מיליון שנה: תקופה זו, שבה דינוזאורים חיו על פני כדור הארץ, הייתה חמה מאוד באופן יחסי. משערים שבתקופה זו התפרצו הרי געש רבים וגרמו לעלייה בכמות הפחמן הדו חמצני באטמוספרה, ועלייה זו גרמה לאפקט חממה טבעי ולהתחממות כדור הארץ.
  • לפני כ-245 מיליון שנה: שינויי אקלים קיצוניים שאירעו במהירות גרמו ככל הנראה להכחדת המינים הגדולה ביותר בכל הזמנים. לפי ההערכות, בתקופה זו נכחדו 96% מכל מיני הצמחים ובעלי החיים הימיים וכן 75% מכל מיני חולייתני היבשה. ככל הנראה לצמחים ולבעלי החיים לא היה די זמן להסתגל לשינויים ולכן רבים מהם נכחדו.
  • לפני 700 עד 600 מיליון שנה: בתקופה זו היה כדור הארץ קר מאוד ושכבה עבה של קרח כיסתה את רוב פני השטח שלו. ההתחממות לאחר תקופה זו התרחשה ככל הנראה בגלל עלייה בריכוז פחמן דו חמצני באטמוספרה כתוצאה מהתפרצות של הרי געש.

מאגר הידע