הזרחן מהווה מרכיב חשוב בצמחים בתהליך הפוטוסינתיזה ובמטבוליזם של הצמח. 
שחיקה של סלעים ושטיפה על ידי גשמים גורמות להסעת הזרחן אל הנחלים, הנהרות והאוקיינוסים. באוקיינוסים, זרחן ושאר מינרלים שוקעים למעמקים והוא מגיע בחזרה לסביבה היבשתית כאשר אירועים דוגמת תזוזת לוחות מעלים אותו מעל פני השטח. חלק מהזרחן שבקרקע ובימים נקלט על ידי הצמחים והפיטופלנקטון, ומהם הוא מתגלגל במערכת האקולוגית עד לפירוקו חזרה כחומר אורגני בקרקע.

מאגר הידע