יותר ויותר יערות הם יערות נטועים ובדרך כלל פחות מגוונים.
נטיעת יערות מכוונת לרוב למטרות של ייצור עץ לתעשייה, לשבבים ולעצים להסקה. ליערות הנטועים יש תועלת כלכלית וסביבתית, למשל בייצוב הקרקע ובשיפור ההגנה על קו פרשת המים. מאז 1990 עלה קצב הנטיעות של יערות בשיעור שנתי ממוצע של  2.2% (כ-46 אלפי קמ"ר מדי שנה), וסך הכול עלה שטח היערות הנטועים מ-1.7 מיליון קמ"ר ל-2.65 מיליון קמ"ר. בשנת 2010 היווה שטח היער הנטוע 7% משטח היערות הכלל-עולמי. היערות הנטועים לרוב אינם תורמים למגוון הביולוגי, בהיותם בדרך כלל מורכבים ממינים אחדים ואפילו ממינים פולשים, אך הם מספקים שירותי מערכת חשובים כמו עצים לתעשייה, אחסון של מים ופחמן וייצוב של הקרקע.

גרף: מגמת העלייה בשטח היערות הנטועים מאז 1990

מאגר הידע