העברת אבקה היא תהליך חיוני לרבייה של רוב מיני הצמחים –פרחים שאינם מואבקים לא יכולים לייצר פירות. העברת אבקה, עם זאת, אינה משימה פשוטה עבור צמח, אשר פשוטו כמשמעו, נטוע במקומו. מעבר של אבקה בין פרחים מצמחים נפרדים נקרא האבקה זרה. מעבר של אבקה בתוך הפרח עצמו או בין פרחים של אותו צמח נקרא האבקה עצמית. האבקה עצמית מביאה ליצירת זרעים ופירות, אך ערבוב גנים כפי שקורה בהאבקה זרה הכרחי לשמירה על בריאות האוכלוסייה. במקרים מסוימים האבקה עצמית יכולה לגרום לדיכוי גנטי הנובע מזיווג שארים. היא עשויה להוביל לירידה במגוון הגנטי, לביטוי גנים עם תכונות שליליות באוכלוסייה ולאובדן היכולת להתפתח בתגובה לסביבה משתנה.

דבורת הדבש האירופאית Apis mellifera נושאת צמידת אבקה בסלסלת האבקה שברגליה האחוריות, בדרכה חזרה לכוורת. מקור התמונה: Muhammad Mahdi Karim, Flickr

דבורת הדבש האירופאית Apis mellifera נושאת צמידת אבקה בסלסלת האבקה שברגליה האחוריות, בדרכה חזרה לכוורת. מקור התמונה: Muhammad Mahdi Karim, Flickr

קבוצה גדולה של צמחים, בייחוד עשבוניים, מחטניים ואלונים, מסתמכים על הרוח להפצת אבקתם. חלק מהיבולים החשובים ביותר בעולם, למשל תירס, חיטה ואורז, הם צמחים מואבקי רוח. חלק מהמינים משתמשים במים להעברת האבקה שלהם. למרות זאת, הרוב המכריע של הצמחים, יותר מ-70 אחוזים מהמינים, תלויים בחרקים, בציפורים, בעטלפים ובבעלי חיים אחרים בשביל תהליך ההאבקה.

קו-אבולוציה בין צמחים ומאביקים והתוצר של ההתפתחות ההדדית – תהליך ההאבקה – מבטיחים העברה מדויקת של חומר גנטי חיוני בין פרחים בני אותו מין. לעומת זאת, צמחים המואבקים על ידי הרוח משחררים כמויות עצומות של גרגירי אבקה דמויי אבק, אך רק מעטים מהם מגיעים בסוף ליעדם.

גרגירי אבקה מפוזרת על ידי הרוח מאורנים. מקור: wikipedia

גרגירי אבקה מפוזרת על ידי הרוח מאורנים. מקור: wikipedia


מקורות ומידע נוסף

הדפים הבאים הם חלק מהערכה להסברת חשיבות אזורים לגידול ורבייה ימיים. הערכה פותחה על ידי ה-Ecological Society of America. תרגום הערכה ועיבודה: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב. 

אופן ציטוט הערכה:

Ecological Society of America. 2008. Communicating Ecosystem Services Pollination Toolkit.

Online at www.esa.org/ecoservices.

תרגום ועיבוד: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב, 2011. ברשת - http://earthweb.campusteva.tau.ac.il

משאבי הוראה