האיומים על מאביקים הינם רחבי-היקף. חוקרים הציגו הוכחות שמערכות האבקה הופרעו ושחלק מאוכלוסיות המאביקים מצטמצמות. אין ספק שחייבות להתבצע מדידות כדי לתעד את הירידה האמיתית בגודל אוכלוסיות המאביקים, במיוחד של החרקים המקומיים שלא נלמדו כראוי. יש לנקוט בצעדים כדי למנוע משבר האבקה פוטנציאלי.

מדיניות וממשק: כל עוד לא קיימת תוכנית לאומית להתמודדות עם ירידות באוכלוסיית המאביקים, ניתן לפעול בכמה דרכים כדי לחזק ולשמר מערכות האבקה יעילות. כמה מהגישות הראויות לציון הן:

  • שיפור תקנות ונוהלי חקלאות שיעודדו, למשל, שימוש בחומרי הדברה ייעודיים על פני חומרי הדברה בעלי טווח רחב ושימוש באזורי חציצה לצמצום הפגיעה באזורים שאינם אזורי המטרה.

  • שיקום בתי גידול ומינים באמצעות מדיניות תכנון יעילה לשימושי קרקע ואימוץ תוכניות תמיכה קיימות בחוות.

  • השבה לטבע של צמחים ומאביקים מקומיים בשילוב של סילוק מאביקים זרים.

  • הערכת המגוון המקומי וקידום גינות עם צמחים מקומיים.


צורכי מחקר: ההבנה המדעית של דינאמיקת ההאבקה והשלכות הירידה באוכלוסיות המאביקים לוקות בחסר. אנו זקוקים למחקר נוסף כדי למלא את הפערים במגוון נושאים של האבקה:

 • יחסי הגומלין בין מאביקים ואוכלוסיות צמחים.
 • השפעת חומרי הדברה, רעייה והתפשטות הפרברים לשטחים טבעיים על מאביקי בר.
 • חשיבות הירידה באוכלוסיות המאביקים ופוטנציאל הכחדות שרשרת.
 • הכנסת מאביקים לרשימת המינים שבסכנת הכחדה של ארגון שמירת הטבע העולמי.
 • תחרות בין מיני מאביקים מקומיים וזרים.
 • דינאמיקה של הגירת מאביקים.
 • התמחות במאביקים.
 • מחקר לצורך זיהוי יחסי צמח-מאביק בעלי חשיבות כלכלית הוא הכרחי ביותר.
מקור התמונה: Hagerty Ryan, U.S. Fish and Wildlife Service

מקור התמונה: Hagerty Ryan, U.S. Fish and Wildlife Service

מקורות ומידע נוסף

דף זה הוא חלק מהערכה להסברת חשיבות האבקה המהווה שירות מערכת אקולוגית. הערכה פותחה על ידי ה- Ecological Society of America. תרגום הערכה ועיבודה: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב.

אופן ציטוט הערכה:

Ecological Society of America. 2008. Communicating Ecosystem Services Pollination Toolkit.

Online at www.esa.org/ecoservices.

תרגום ועיבוד: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב, 2011. ברשת - http://earthweb.campusteva.tau.ac.il

משאבי הוראה