מערכות יובשניות מכסות כ-41% מהשטח היבשתי של כדור הארץ ומאוכלסות ביותר משני מיליארד בני-אדם. כ-90% מהאנשים האלה חיים במדינות מתפתחות. 
התנאים הסביבתיים הקשים באזורים היובשניים גורמים לכך שמרבית האוכלוסיות החיות באזורים אלה מפגרות אחר שאר העולם במאפיינים של פיתוח ורווחה אנושית. כך למשל התוצר הלאומי הגולמי (תל"ג) הממוצע לנפש במדינות החברות בארגון הבין-לאומי לשיתוף פעולה כלכלי (OECD) גבוה כמעט בסדר גודל שלם מהתל"ג של מדינות מתפתחות באזורי אקלים יובשני. באופן דומה, קצב תמותת התינוקות הממוצע במדינות יובשניות מתפתחות עומד על כ-54 לכל 1000 לידות, והוא גבוה ב-23% מקצב תמותת התינוקות במדינות מתפתחות שאינן מאופיינות באקלים יובשני, וגבוה לפחות פי 10 מקצב תמותת התינוקות במדינות מתועשות. 

בעיית המדבור אינה מאפיינת רק את המדינות המתפתחות. למעשה, האחוז הגבוה ביותר של אזורים יובשניים הסובלים מתהליכי מדבור נמצא דווקא באמריקה הצפונית – כ-74% מהאדמות באזורים יובשניים באמריקה הצפונית מתדרדרות. עדות ותמרור אזהרה לממדי תופעת המדבור באמריקה הצפונית ניתנו באירועי "קערת האבק" בשנות ה-30 של המאה שעברה.  

אם וילדיה באירועי "קערת האבק" באמריקה הצפונית בשנות ה-30 של המאה שעברה

מאגר הידע