כל בעלי החיים שניזונים מהשיטה ומתקיימים בזכותה הם טרף ליצורים אחרים. הטורפים שלוקחים חלק במארג החיים של עץ השיטה מייצגים קבוצות טקסונומיות שונות – חרקים, ציפורים ויונקים. ככל שעולים במעלה מארג המזון, גוברת ההשפעה של נזקי האדם. פגיעה בעצי השיטה גורמת לנזק לכל מארג החיים וההשפעה ניכרת במיוחד ברמות הטרופיות הגבוהות.

שטית (Tetraponera bifoveolata)

השטית היא נמלה ממקור אפריקאי. היא חיה רק על עצי שיטים, מקננת בתוך הענפים וצדה חרקים קטנים.

סבכי השיטים (Sylvia leucomelaena)

סבכי השיטים הוא ציפור שיר קטנה ממוצא אתיופי. הסבכי ניזון בעיקר מזחלי עשים שהוא מלקט בין ענפי השיטה וכן מחרקים מעופפים ומפירות השיטה. הסבכי חי בזוגות שחולקים טריטוריות גדולות ומקננים בעץ השיטה. סבכי השיטים נמצא בסכנת הכחדה חמורה בארץ, ככל הנראה בעקבות התייבשות השיטים בערבה.

שחור זנב (Cercomela melanura)

שחור הזנב הוא ציפור מדברית קטנה ונפוצה ממוצא אפריקני שניזונה בעיקר מחרקים. שחור הזנב נפוץ בעיקר בנאות מדבר ובערוצי נחלים שבהם עצי שיטה רבים. שחור הזנב נראה לעתים קרובות עומד בנקודות תצפית גבוהות (כגון ענפי שיטה),ופורש את נוצות הזנב השחורות כהפגנת נוכחות.

טורפי פרסתנים

הראם, הפרא והצבי שניזונים מעץ השיטה ומסייעים בהפצת הזרעים שלה, נטרפים בארץ בעיקר על ידי זאבים ותנים. הירידה בשכיחותם של הפרסתנים באזורים המדבריים והכחדתם של חלק מהמינים פגעה באספקת המזון של הטורפים. חלק מהטורפים הסתגלו למצב זה ולחיים בקרבת האדם והם ניזונים כיום בעיקר בשאריות שהם מוצאים במזבלות.
שבכי השיטים, תן זהוב, שחור זנב, זאב מצוי.
בתמונות (מלמעלה למטה):
שבכי השיטים (Sylvia leucomelaena). מקור: observado.org , Bas van de Meulengraaf
תן זהוב (Canis aureus). מקור: Wikimedia Commons, Stig Nygaard
שחור זנב (Cercomela melanura). מקור: Wikimedia Commons
זאב מצוי (Canis lupus). מקור: Flickr: EOL Images, Nara Simhan

מאגר הידע