ההתפשטות, התיעוש והגידול של החקלאות המודרנית שינו את פני כדור הארץ. בנוסף לכך, החקלאות תורמת את חלקה לשינויי האקלים על ידי פליטות של גזי חממה, במיוחד פחמן דו-חמצני ומתאן. החקלאות משנה את התפקוד של המערכות האקולוגיות בדרכים שונות:

  • דישון גורם להעמסת יתר של נוטריינטים, בעיקר חנקן וזרחן, המהווים באופן טבעי גורם מגביל לגידול של צומח בים, במים מתוקים ועל היבשה. העמסת יתר של נוטריינטים נחשבת כיום לאחד מגורמי השינוי המרכזיים של המערכות האקולוגיות.
  • הסבה של בתי גידול טבעיים, המאכלסים מגוון מינים גבוה, לשטחים חקלאיים אחידים, המאכלסים מגוון דל של מינים.
  • זיהום על ידי חומרי הדברה כימיים.
  • חריש עמוק פוגע בפוריות קרקעות חקלאיות הן על ידי פגיעה באוכלוסיות שלשולים וטרמיטים, החשובים להנעה של תהליכי פירוק של חומרים אורגניים, והן על ידי זירוז תהליכי שטיפה, הגורמים לקרקע לאבד חומרי הזנה חשובים בקצב מהיר.
  • במהלך הרבע האחרון של המאה ה-20, נמדדו באירופה ירידות דרמטיות בצפיפות ובתחומי התפוצה של מינים רבים של ציפורים ופרפרים המתרבים באזורים חקלאיים.
בליית קרקע ושטיפת נוטריינטים בשדה באיואה, ארצות הברית

בליית קרקע ושטיפת נוטריינטים בשדה באיואה, ארצות הברית.  צילום: Lyn Betts, USDA-NCRC, 1999


מקורות ומידע נוסף

מגמות כדור הארץ - Earth Trends של המכון למשאבי העולם

 Krebs Et al. (1999). The second silent spring? Nature 400: 611-612

מאגר הידע