ייצור מזון כלל-עולמי עומד בקנה אחד עם גידול האוכלוסייה האנושית, ובמהלך שני העשורים האחרונים קצבו אף עלה על זה של גידול האוכלוסייה. העלייה בייצור נובעת בראש ובראשונה משיפור התנובה ובמידה פחותה יותר מתוספת של שטחי חקלאות.
 
למרות זאת, מיליונים במדינות מתפתחות עדיין סובלים מרעב ומתזונה לקויה. שיפורים משמעותיים נוספים יידרשו כדי לספק את הצרכים של האוכלוסייה הגדלה. לשם כך יהיה צורך להרחיב חוות גידול ולהשתמש בשיטות ייצור אינטנסיביות יותר. לשיטות אלו יש השלכות שליליות ידועות על הסביבה, כולל פגיעה במגוון הביולוגי וזיהום מדשנים ושאר כימיקלים.
 
פתרון בר-קיימה הוא קידום מדע האגרואקולוגיה (תחום מדעי העוסק בקשר שבין חקלאות ואיכות הסביבה), ליצירת אינטראקציות וסינרגיה מועילות בין המרכיבים של החקלאות.
מדד ייצור מזון. תרגום מתוך: Keeping Track of Our Changing Environment: From Rio to Rio+20 (1992-2012)

מדד ייצור מזון. תרגום מתוך: Keeping Track of Our Changing Environment: From Rio to Rio+20


מקורות ומידע נוסף

UNEP (2011). Keeping Track of Our Changing Environment: From Rio to Rio+20 (1992-2012). Division of Early Warning and Assessment (DEWA), United Nations Environment Programme (UNEP), Nairobi

מאגר הידע