במהלך האבולוציה פיתחו הפטריות יחסים מגוונים עם יצורים עילאיים. יכולתן לפרק חומר אורגני מאפשרת להן לתקוף יצורים מוחלשים ולגרום למחלות. כך, צמחים ובעלי חיים נפגעים על ידי מגוון פטריות פתוגניות. הפטרייה Batrachochytrium dendrobatidis (מערכת Chytridiomycota) נחשבת לגורם תמותה של מינים רבים של דו-חיים ברחבי העולם. חרקים נפגעים מפטריות התוקפות חרקים, דוגמת פטריות מהסוג Ophiocordyceps (מערכת Ascomycota).

פטריות תוקפות גם חולייתנים, כולל האדם, אשר נפגע בעיקר מפטריות שמרים. צמחים, לעומת זאת, נפגעים בעיקר מפטריות חוטיות שהן פיטו-פתוגניות.

בחקלאות, פטריות פתוגניות ופטריות טפילות גורמות לאובדן יבולים בגידולים חקלאיים הן לפני הקציר (אובדן של 30%-10% מהיבול) והן לאחר הקציר, בעיקר באחסון היבול (100%-40% אובדן). גם צמחים הגדלים בסביבה טבעית, דוגמת עצי יער, נפגעים מפטריות. הפטריות הפתוגניות לצמחים הן בעיקר ממערכת ה-Ascomycota וה-Basidiomycota.

כאמור, קבוצת הפטריות מגוונת מאוד, ועקב פעילותן בפירוק, חלקן עלולות לגרום גם לנזקים. למשל, הן עלולות לגרום לבליה של מצעים בתנאי לחות וחום, ולגרום נזק ליצירות אמנות, אתרי עתיקות או קירות בתים.


נכתב על ידי דר' סגולה מוצפי, מיקולוגיה ומיקרוביולוגיה יישומית, מיג"ל, מכון מחקר גליל, קרית שמונה והמכללה האקדמית  תל חי

מקורות ומידע נוסף

Brasier, C., Denman, S., Brown, A. and Webber, J. 2004. Sudden oak death (Phytophthora ramorum) discovered on trees in Europe. Mycological Research, 108:1108-1110

Longcore, J. E., Pessier, A. P. and Nichols, D. K. 1999. Batrachochytrium dendrobatidis gen. et sp. nov., a chytrid pathogenic to amphibians. Mycologia, 219-227

Sterflinger, K. 2010. Fungi: their role in deterioration of cultural heritage. Fungal biology reviews, 24: 47-55

מאגר הידע