מהיותן מפרקות חומרים אורגנים מורכבים, הפטריות גם מעורבות בפירוק פסולת אורגנית (למשל פירוק קומפוסט) ומפרקות רעלים סביבתיים גם בסביבתם הטבעית. חומרים זרים לסביבה ("קסנוביוטיים") מתפרקים  על ידי המערכת האנזמטית המפותחת של הפטריות, בעיקר של הפטריות העילאיות, מהקבוצה המוגדרת כפטריות רקב לבן. מכיוון שהמערכת האנזימטית לפירוק ליגנין אינה ספציפית, היא מסוגלת לפרק מגוון חומרים הדומים במבנה הכימי שלהם לליגנין, וכך לסלק מזהמים מהסביבה.

פטריית הרקב הלבן מהמין chrysosporium Phanaerochaete  נחקרה רבות, ונמצא כי היא מסוגלת לפרק חומרי רעל כמו פנטאכלורופנול ודיאוקסין. עוד נמצא שפטרייה מהסוג Plurotus מסוגלת לפרק את חומר ההדברה אטרזין וחומרים נוספים. בנוסף לפירוק חומרים אורגניים, פטריות מסוגלות לספוח יוני מתכת ולנטרל את רעילותם בסביבה. 

Pleurotus pulmonarius. צילום: Maurice. מקור:  iNaturalist.org

Pleurotus pulmonarius. צילום: Maurice. מקור:  iNaturalist.org


נכתב על ידי דר' סגולה מוצפי, מיקולוגיה ומיקרוביולוגיה יישומית, מיג"ל, מכון מחקר גליל, קרית שמונה והמכללה האקדמית  תל חי

מקורות ומידע נוסף

Harms, H., Schlosser, D., & and Wick, L. Y. 2011. Untapped potential: exploiting fungi in bioremediation of hazardous chemicals. Nature Reviews Microbiology, 9:177-192

Masaphy, S., Levanon, D. and Henis, Y. 1996. Degradation of atrazine by the lignocellulolytic fungus Pleurotus pulmonarius during solid-state fermentation. Bioresource technology, 56: 207-214

מאגר הידע