חלק מהפטריות יכולות לתקוף יצורים אחרים, להחליש אותם ואף להמית ולפרק אותם, ולגדול על חשבון החומר האורגני המתפרק. תכונה זו מזיקה אמנם ליצורים המותקפים, אך במערכת האקולוגית הכוללת, פגיעה ביצור כזה או אחר יכולה דווקא להועיל למערכת הכללית. למשל, הפטרייה Trichoderma harzianum תוקפת פטריות הגורמות למחלות שורשים של צמחים, ובכך שומרת על בריאות הצמח. כיום משמשת פטרייה זו כתכשיר אנטי-פטרייתי בחקלאות. תכשירי הדברה ביולוגית נוספים נגד חרקים משווקים כיום ומיושמים בחקלאות.


נכתב על ידי דר' סגולה מוצפי, מיקולוגיה ומיקרוביולוגיה יישומית, מיג"ל, מכון מחקר גליל, קרית שמונה והמכללה האקדמית  תל חי

מקורות ומידע נוסף

Elad, Y., Chet, I. and Henis, Y. 1982. Degradation of plant pathogenic fungi by Trichoderma harzianum. Canadian Journal of Microbiology, 28: 719-725

Howell, C. R. 2003. Mechanisms employed by Trichoderma species in the biological control of plant diseases: the history and evolution of current concepts. Plant disease, 87: 4-10

Shah, P. A. and Pell, J. K. 2003. Entomopathogenic fungi as biological control agents. Applied microbiology and biotechnology, 61: 413-423

מאגר הידע