•  לרכוש כמה שיותר מוצרים אורגניים, שלא נדרש לצורך גידולם שימוש בחומרי הדברה.
  • להשתמש כמה שיותר במוצרי ניקיון ידידותיים לסביבה, שאינם מכילים חומרים המזיקים לסביבה.

מאגר הידע