למרות העלייה המתמדת בניצול האנרגיה והחומרים, קיימת ירידה כללית בפליטות ובשימוש באנרגיה ובחומרים ליחידת תפוקה. נתון זה מצביע על עלייה ביעילות של הפקת החומרים, בשימוש בהם ובטיפול בהם. הפקה של משאבים לנפש נותרה יציבה או עלתה במעט. כלכלנים ברחבי העולם כולו צריכים להפריד בין הלחץ הסביבתי הקשור לצריכה של משאבים ובין צמיחה כלכלית. זה יהיה קל להשגה ברמה שבה המשאב עצמו הופך ליעיל יותר. אחת מהמדיניות מתייחסת למיסים, אשר מצמידה תג מחיר על ההפקה של המשאב ועל הזיהום, כולל פליטה של פחמן דו-חמצני, זיהום הסביבה על ידי שימוש בכימיקלים, בירוא יערות, שאיבת יתר של מי תהום ודיג יתר. תמריצים שכאלו יכולים לעורר את התעסוקה ולעזור במעבר להפרדה מלאה וכלכלה ירוקה.

יעילות ניצול משאבים. תרגום מתוך: Keeping Track of Our Changing Environment: From Rio to Rio+20

יעילות ניצול משאבים. תרגום מתוך: Keeping Track of Our Changing Environment: From Rio to Rio+20


מאגר הידע