מינים שונים מגיבים באופן שונה לתנאים העירוניים. 
ניתן לחלק את דפוס התגובה לעיור לשלוש קבוצות, על פי מידת הקשר של האורגניזמים לבני אדם ומידת התלות שלהם במשאבים אנושיים לקיומם:

1. נמנעים עירוניים (urban avoiders) – בדרך כלל תלויים אך ורק במשאבים טבעיים לקיומם. 
2. מסתגלים עירוניים (urban adaptors) – מסוגלים לנצל משאבים אנושיים לצד מגוון רחב של משאבים טבעיים. 
3. מנצלים עירוניים (urban exploiters) – בדרך כלל מינים קומנסלים, התלויים כמעט לחלוטין במשאבים אנושיים.
מימין: רקפות, באמצע: קיפוד, משמאל: עורב

מאגר הידע