תגובת בעלי חיים וצמחים לתנאים העירוניים | שער לביולוגיה סביבתית
מינים שונים מגיבים באופן שונה לתנאים העירוניים. 
ניתן לחלק את דפוס התגובה לעיור לשלוש קבוצות, על פי מידת הקשר של האורגניזמים לבני אדם ומידת התלות שלהם במשאבים אנושיים לקיומם:
1. נמנעים עירוניים (urban avoiders) – בדרך כלל תלויים אך ורק במשאבים טבעיים לקיומם. 
2. מסתגלים עירוניים (urban adaptors) – מסוגלים לנצל משאבים אנושיים לצד מגוון רחב של משאבים טבעיים. 
3. מנצלים עירוניים (urban exploiters) – בדרך כלל מינים קומנסלים, התלויים כמעט לחלוטין במשאבים אנושיים.
מימין: רקפות, באמצע: קיפוד, משמאל: עורב

מאגר הידע