צילום: עוז ריטנר
האבקה – שירות מערכת אקולוגית חיוני לאדם לקיומו ולרווחתו.
האבקה – תהליך העברת גרגירי אבקה מפרח לפרח לשם יצירת פירות וזרעים – היא תהליך חיוני לבריאות האקולוגית ולרווחה החברתית. חלק מהפרחים הם בעלי מנגנון של האבקה עצמית או שהם מואבקים על ידי הרוח, אך למעלה מ-70 אחוזים מהצמחים בעלי הפרחים זקוקים לעזרת בעלי חיים כדי לייצר פירות וזרעים.
אזורי רבייה וגידול ימיים – בתי גידול ימיים לאורך החופים ובאזורי הרים תת-ימיים המהווים בתי גידול בשלבי הרבייה וחממות לגידול הצעירים.
 
 
לפניכם ערכת הסברה בנושא של שירותי המערכת האקולוגית של אזורי גידול ורבייה ימיים. 

משאבי הוראה