צילום: עוז ריטנר
האבקה – שירות מערכת אקולוגית חיוני לאדם לקיומו ולרווחתו.
האבקה – תהליך העברת גרגירי אבקה מפרח לפרח לשם יצירת פירות וזרעים – היא תהליך חיוני לבריאות האקולוגית ולרווחה החברתית. חלק מהפרחים הם בעלי מנגנון של האבקה עצמית או שהם מואבקים על ידי הרוח, אך למעלה מ-70 אחוזים מהצמחים בעלי הפרחים זקוקים לעזרת בעלי חיים כדי לייצר פירות וזרעים. ליצורים אלו ושירותי האבקה שהם מספקים השפעה מכרעת לא רק על בריאות המערכת האקולוגית אלא גם על היבטים רבים של רווחת האדם, כגון: מחירי הפרות והירקות.
אזורי רבייה וגידול ימיים – בתי גידול ימיים לאורך החופים ובאזורי הרים תת-ימיים המהווים בתי גידול בשלבי הרבייה וחממות לגידול הצעירים.
 
 
לפניכם ערכת הסברה בנושא של שירותי המערכת האקולוגית של אזורי גידול ורבייה ימיים. 

משאבי הוראה