שימושי קרקע אנושיים השפיעו באופן ניכר על זיהום של נהרות ומערכות מימיות במדינות מתועשות במהלך המאה ה-20. באירופה, למשל, הנהרות הושפעו מגורמים אחדים כגון: בנייה של סכרים ותעלות, בנייה של מערכות גדולות לניקוז והשקיה של שדות מעובדים, שינויים בכיסוי הקרקע במרבית אגני ההיקוות, זרימה של כמויות גדולות של כימיקלים מחקלאות ותעשייה לתוך מי הנגר ולמי התהום ושאיבה מוגזמת של מי תהום. בין מזהמי המים המרכזיים ניתן למנות כימיקלים מחקלאות ומשפכים ביתיים ותעשייתיים: חנקות, זרחן, חומרים אורגניים, חומרי הדברה ומתכות כבדות.


מקורות ומידע נוסף

המשרד להגנת הסביבה, אגף מים ונחלים, עומסי מזהמים בנחלים - השוואה בין השנים 1994, 2000, 2001, 2003 ו-2005 (pdf)

המשרד להגנת הסביבה, אגף מים ונחלים, נחל הקישון - דו"ח ניטור סתיו 2006 

מאגר הידע