ערב הסעודית – מדינה עשירה במצבורי נפט, אך חסרה מאגרי מים מתחדשים. לפיכך השתמשה ערב הסעודית בהכנסות מנפט כדי לפתח חקלאות מקומית המבוססת על מי תהום ממקורות בלתי-מתחדשים. תמיכה כספית, ישירה ובלתי-ישירה, הובילה לצמיחה מדהימה ביבול החקלאי. צינורות השקיה רבים החלו להופיע במדבר רחב הידיים של ערב הסעודית. עם זאת, העלות של ייצור חיטה בערב הסעודית הגיעה ל-500 דולר אמריקאי לטונה, פי כמה ממחירה של חיטה מיובאת. בשנת 2008 הכריזה ממשלת ערב הסעודית על תכנון של הפסקה מדורגת של ייצור החיטה עד לשנת 2016.

עלייה במספר שטחי החקלאות בערב הסעודית בין השנים 1992 ל-2011

מאגר הידע