מפת המשקעים העולמית מראה כי המים הזמינים אינם מחולקים בעולם באופן שווה. 2/3 מכלל המשקעים יורדים באזורים הטרופיים, כתוצאה מקרינת שמש גבוהה יותר ומהתאדות גבוהה יותר מאשר באזורים אחרים בעולם. האידוי היומי מהאוקיינוסים יורד מ-0.4 ס"מ בקו המשווה לפחות מ-0.1 ס"מ בקטבים. עקב כך האזורים הטרופיים מתאפיינים בזרימת נגר עילי רבה, וכמחצית מהמשקעים שיורדים ביערות הגשם הופכים לנגר עילי. לשם ההמחשה - האמזונס מסיע 15 אחוזים מכלל המים בעולם החוזרים כנגר עילי לאוקיינוסים, ואילו באגן הניקוז של נהר הקולורדו, שגודלו עשירית משל האמזונס, הזרימה העונתית של מי הנגר קטנה פי 300.  במדבריות, לעומת זאת, מיעוט משקעים בשילוב עם קצב התאדות גבוה מצמצמים מאוד את זרימת מי הנגר.

שונות דומה אפשר למצוא גם בקנה מידה של יבשות. הנגר הממוצע באוסטרליה הוא רק ארבעה ס"מ בשנה, נגר הקטן פי שמונה מהנגר בצפון אמריקה וקטן בכמה סדרי גודל מהנגר באמריקה הדרומית הטרופית.  

נגר עילי - כמות המים הזורמת בנהרות. הנגר העילי מושפע באופן ישיר מכמות המשקעים. 
ההבדל בפיזור הנגר העילי בין מקומות שונים בעולם הוא אחת הסיבות לכך שזמינות המים המתוקים במקומות שונים בעולם אינה אחידה.
איור: מי פני השטח בעולם - משקעים, התאדות ונגר על פי אזורים

מקורות ומידע נוסף

מאגר הידע