גידול של חסילונים ושל סרטני מאכל אחרים (prawns) בחוות ימיות בעולם עלה בכ-400% בשנים 2009-1992, בעיקר בחופי אסיה ובאמריקה הלטינית. במפרץ פונסקה (Gulf of Fonseca) שנמצא בתחום שיפוטן של ניקרגואה, הונדורס ואל-סלוואדור, חלה עלייה משמעותית בייצור המוני של חסילונים, בעיקר בשנות התשעים. החקלאות האינטנסיבית השפיעה בעיקר על מישורי בוץ ומלח, אך גם אזורי מנגרובים סמוכים הוסבו לאזורים חקלאיים.
שינויים במפרץ פונסקה
להסבת שטחי מנגרובים לחוות ימיות יש מחיר כבד מבחינת שירותי המערכת האקולוגית: יערות המנגרובים מספקים משאבי יער ומגנים על קו החוף מפני סערות. לעומת זאת, חוות החסילונים גורמות לזיהום של המים.
תחשיב שלוקח בחשבון את הערך הכלכלי של שירותי המערכת של המנגרובים בנוסף להחזר הכלכלי של חוות החסילונים, מגלה ששמירה על יערות המנגרובים כלכלית יותר מהסבתם לאזורי חקלאות. סטירהטי וברביר (2001) העריכו את ערכם הכלכלי של חוות החסילונים ב-5,4443 דולרים לעשרה דונם. ערכו הכלכלי של יער מנגרובים שנשאר ללא פגע הוערך ב-35,696 דולרים לעשרה דונם. הערך הכלכלי מתחשב בשירותי המערכת האקולוגית הבלתי-סחירים (כגון הגנה על קו החוף), שירותי המערכת האקולוגית הסחירים (כגון מוצרים המופקים מן היער) וגורמים חיצוניים (כגון עלויות של זיהום ושיקום).
השוואת ערכם הכלכלי והחברתי של המנגרובים וחוות החסילונים

מאגר הידע