המערכות האקולוגיות מווסתות את התנאים על פני כדור הארץ ומבקרות אותם דרך מגוון של תהליכים ויחסי גומלין:

בקרת אקלים ואיכות אויר מקומית

בקרת אקלים ואיכות אויר מקומית

עצים יוצרים צל ויערות משפיעים על כמות המשקעים והמים הזמינים מקומית ואזורית. ישנם עצים וצמחים אחרים שמסלקים מזהמים מהאויר ומשפרים את איכות האויר.

אגירת פחמן ובקרת אקלים עולמית

אגירת פחמן ובקרת אקלים עולמית

מערכות אקולוגיות מווסתות את האקלים העולמי על ידי אגירה וסילוק גזי חממה. צמחים ואצות מטמיעים פחמן דו חמצני ואוגרים אותו בגופם. באופן זה הם הופכים את המערכות האקולוגיות למאגרי פחמן. למגוון הביולוגי יש גם חשיבות ביכולת של המערכות האקולוגיות להתמודד עם שינויי אקלים

מיתון אירועים טבעיים קיצוניים

מיתון אירועים טבעיים קיצוניים

המערכות האקולוגיות ממתנות את הנזקים של שטפונות, סערות, צונאמי, גלישות קרקע ומפולות שלגים. לדוגמה, צמחיה מאיטה את זרימת מי הגשמים ועל ידי כך משפרת את החילחול, מונעת שטפונות וסחף קרקע ובעקבותיהם הרס תשתיות וזיהום מקורות מים.

טפול בשפכים

טפול בשפכים

מערכות אקולוגיות כגון נחלים, מקווי מים וביצות מסננים את המים ומונעים זיהום במורד הזרם.

מניעת סחף ושמירת פוריות הקרקע

סחף קרקע הוא מרכיב מרכזי בדירדור מערכות אקולוגיות ומידבור. כיסוי צומח מונע סחף קרקע. פוריות קרקע חיונית לגידול צמחים ולחקלאות.

האבקה. צילום: עוז ריטנר

בעלי חיים ורוח מאביקים צמחים. זהו תהליך הכרחי להמשך קיומם של מינים רבים וליצירת פירות, ירקות, גרעינים וזרעים. מרבית בעלי החיים שמאביקים הם חרקים אבל ישנם גם ציפורים ועטלפים שעושים זאת. 87 מתוך סך כל 115 הגידולים החקלאיים העיקריים תלויים בבעלי חיים להאבקתם.

הדברה ביולוגית

יחסי הגומלין בין היצורים במערכת האקולוגית, בעיקר טריפה ופרזיטיות, מבקרים את רמות המזיקים ונשאי המחלות שתוקפים צמחים, בעלי חיים ובני אדם. ציפורים, עטלפים, צרעות, צפרדעים ופטריות פועלים כבקרים פנימיים במערכת האקולוגית.


מאגר הידע