בישראל מוכרים עשרות מינים של חלזונות פולשים, יבשתיים ומימיים כאחד. החלזונות עוברים ממקום למקום בכמה דרכים - על גבי צמחים או בעלי חיים, בתוך אדמה, בתוך אקווריומים, על כלי תעבורה ועוד. חלקם של החלזונות נמצאים בבתי גידול טבעיים (בעיקר החלזונות המימיים) וחלקם סביב מגורי האדם, בגינות, במטעים ובחממות. 

בועונית חדה

שם מדעי: Haitia acuta 
תפוצה מקורית: ארצות הברית 
תפוצה בארץ: בכל מקווי המים המתוקים בישראל 
הגיעה לארץ: שנות ה-30 של המאה ה-20 ואולי אף קודם

הבועונית החדה היא מין של שבלול מים שהיגר מארצות הברית לאירופה כנראה כבר בראשית המאה ה-19. מצרפת היא התפשטה לרחבי הים התיכון ולמקומות אחרים. כיום זהו מין פולש באירופה, אפריקה, אסיה, אוסטרליה וניו-זילנד. הבועונית החדה הגיעה ארצה בשוגג, כנראה עם משלוחים של צמחי מים. לאחר שהגיעה ארצה היא התפשטה במהירות לכל בתי הגידול של מים מתוקים בישראל, גם כאלו מזוהמים כדוגמת נחל הקישון. מין זה מתרבה במהירות, והוא כיום מין שבלול המים הנפוץ ביותר במקווי מים מתוקים בישראל. הבועונית החדה יכולה לעבור ממקום למקום גם על ידי היצמדות לנוצות של ציפורים, וכך יכולה להגיע גם למקווי מים נידחים כדוגמת מעיינות בסיני. עד כה לא נערכו מחקרים אודות השפעתו של מין פולש זה על החי והצומח המקומיים.

האוואיה אמריקאית

שם מדעי: Hawaiia minuscula 
תפוצה מקורית: צפון אמריקה 
תפוצה בארץ: עין גדי, חממות וגינות רבות סביב מגורי אדם. 
הגיעה לארץ: סוף שנות ה-60 של המאה ה-20

מין של שבלול יבשה שהגיע ארצה כנראה בתוך אדמה או כשהוא צמוד לשורשי צמחים. ייתכן שמקור הפלישה לישראל היה מטעי תמרים בקליפורניה. מין זה מוכר מכל היבשות בעולם (פרט לאנטארקטיקה) ואינו ידוע כמזיק חקלאי. במטעי התמרים של קיבוץ עין-גדי נמצאו עשרות אלפי פרטים של מין זה, ואולי הוא כבר חדר לשמורת הטבע הסמוכה. כמו כן אפשר למצוא מין זה בחממות וגינות, שבהן הוא נהנה ממים זמינים במשך כל השנה בזכות השקיה. לא ידוע אם למין זה יש השפעה על החי והצומח המקומיים בישראל.

ביצנית אמריקאית

שם מדעי: Pseudosuccinea columella 
תפוצה מקורית: צפון ומרכז אמריקה 
תפוצה בארץ: נחל הירקון ומקורותיו, אגמון החולה ומספר מקווי מים טבעיים קטנים 
הגיעה לארץ: שנות ה-70 של המאה ה-20

הביצנית האמריקאית היא מין של שבלול מים בעל עמידות לזיהום וכושר רבייה גבוה. המין ידוע כמין פולש בכל רחבי העולם. בארץ נפוצה הביצנית האמריקאית באקווריומים, וכך כנראה חדרה לישראל. יש חשש שמין זה יתחרה עם מיני ביצניות מקומיים בבתי הגידול הטבעיים שאליהם הוא פלש. בירקון למשל הוא שבלול המים הנפוץ ביותר.
 

פלנורבלה אמריקאית

שם מדעי: Planorbella duryi 
תפוצה מקורית: פלורידה 
תפוצה בארץ: כנרת 
הגיעה לארץ: התגלה בשנות ה-70 של המאה ה-20, סביר להניח שהגיעה אף קודם

מין של שבלול מים נפוץ באקווריומים. כנראה הגיע ארצה כ"טרמפיסטית" במסגרת סחר בציוד של אקווריומים, דגי נוי או צמחי אקווריום. מין זה ידוע כמין זר במקומות רבים בעולם. לפלנורבלה כושר ריבוי גבוה ועמידות בפני זיהום. לא ידועות השפעות מין זה על החי והצומח המקומיים בארץ.

מין של שבלול מים נפוץ באקווריומים. כנראה הגיע ארצה כ"טרמפיסטית" במסגרת סחר בציוד של אקווריומים, דגי נוי או צמחי אקווריום. מין זה ידוע כמין זר במקומות רבים בעולם. לפלנורבלה כושר ריבוי גבוה ועמידות בפני זיהום. לא ידועות השפעות מין זה על החי והצומח המקומיים בארץ.

מאגר הידע