"עבור אנשים רבים שאינם חיים קרוב לאדמה, הקרקע נראית כמו חומר אחיד, חסר תנועה ומשעמם המשמש באופן מקרי כמצע לצמחים. למעשה התיאור הזה רחוק מאד מהאמת"

(Brian Knapp, Soil Processes 1979). 

הקרקע יוצרת שכבה דקה על פני קרום כדור הארץ והיא התשתית למרבית הפעילות הביולוגית המתקיימת על-פני היבשה. 
מקור הקרקע הוא בבליה של סלעים, אך ללא תוספת של חומר אורגני ומגוון של יצורים, מרביתם מיקרואורגניזמים, החיים בה ומפרקים את החומר האורגני לחומרי הזנה לצמחים, היא תישאר אדמה לא פורייה. קרקעות בריאות מספקות שירותים אקולוגיים חיוניים לבני האדם:

  • ויסות הזרימה של מים - הקרקע מווסתת זרימה של מים שמקורם בגשמים, בהפשרת שלגים ובמערכות השקיה. כמו כן, מים וחומרים מומסים ניגרים על פני הקרקע ועברים דרכה.
  • קיום מערכות אקולוגיות יבשתיות - מרבית צמחי היבשה קולטים מים דרך הקרקע וחומרי הזנה מהקרקע. היצרנות הראשונית של הצמחים ושרשרת הצרכנים הניזונה מהם תלויות אם כן בפוריות הקרקע.
  • ספיחה ופירוק של מזהמים - זיהומים אורגניים ואי-אורגניים מביוב, מתעשייה ומחקלאות, וכן מזהמים אטמוספריים המגיעים לפני שטח הקרקע, נשטפים ומחלחלים עם המים אל מי התהום. חלקם נספחים על ידי הקרקע. בנוסף לכך, חלק מהמרכיבים האורגניים מפורקים בתהליכים מיקרוביאליים בתוך הקרקע.
  • מיחזור חומרי הזנה - פחמן, חנקן, זרחן וחומרי הזנה רבים נוספים אצורים וממוחזרים במערכת האקולוגית שבקרקע.
האם ידעת?
 
שבכפית אחת של קרקע יש יותר יצורים מאשר בני אדם על כדור הארץ?
 
שלוקח כ-200 שנה ליצור סנטימטר אחד של אדמה פורייה?
 
שבקרקע בשטח של דונם (1,000 מטר רבוע) יש בין 1.25 ל-2.5 טון של יצורים חיים?
 
שכ-70% מהמשקל של ספר לימוד או נייר כרומו הוא אדמה?
 
שכ-75% ממעטפת כדור הארץ מורכבת משני יסודות, צורן וחמצן?
 
שכמעט כל האנטיביוטיקה שאנחנו צורכים כדי להילחם במחלות מקורה במיקרואורגניזמים של הקרקע?

מאגר הידע