בכל הקרקעות ברחבי העולם חיים מיקרואורגניזמים, פטריות וחסרי חוליות, שמקבלים את האנרגיה הדרושה למחייתם מפירוק של יצורים מתים למולקולות אורגניות פשוטות וחומרי הזנה. תוצרי הפירוק הללו מהווים משאבי יסוד חיוניים לצמחים. זהו למעשה אחד מאבני הבסיס ליצרנות ראשונית ולפוריות בעולם.

 
קבוצות האורגניזמים העיקריות של מארג המזון בקרקע הן:
  • שלשולים וטרמיטים המעבירים דרך מערכת העיכול שלהם קרקע המכילה שיירי צמחים מתים ויצורים זעירים, ותפקידם להחדיר חומר אורגני למעמקי הקרקע ולפתוח מחילות לתנועת יצורים אחרים. קרקעות רבות מכילות עד 1,000 שלשולים למטר רבוע! 
  • אקריות וקרדיות הניזונות מפטריות או מחיידקים, או טורפות יצורים זעירים אחרים. גודלן הממוצע כ-1 מ"מ והן נמצאות בקרקעות שונות בצפיפויות של 10,000-100,000פרטים למטר רבוע. 
  • נמטודות - נראות כמו תולעים שקופות, בגודל ממוצע של כ-1 מ"מ, ניזונות משורשי צמחים, מחיידקים או מפטריות, ומגיעות לצפיפויות של עשרה עד חמישים פרטים לגרם של אדמה.
  • פרוטוזואה - יצורים חד-תאיים כגון אמבות, ריסניות ושוטוניות, הנמצאים בקרקע בצפיפויות של כמיליארד פרטים לגרם של אדמה.
  • פטריות בעלות רשת קורי התפטיר המגיעה לאורך כולל של עשרה מטר עד 1,000 מטר לגרם של אדמה
תרשים של מארג המזון בקרקע

מאגר הידע