בעשורים האחרונים חלה עלייה בטמפרטורה באנטרקטיקה. כתוצאה מכך, כיסוי הקרח של היבשת עובר שינויים משמעותיים: קרחונים נמסים ומדפי קרח נעלמים. במהלך 50 השנים האחרונות נסוגו 87% מ-244 הקרחונים שבחצי האי האנטרקטי. בשנת 2002 תועד האירוע הגדול ביותר של נסיגת קרחונים, עת חלק ממדף הקרח לארסן B קרס. נסיגתם של הקרחונים וקריסתם גורמת ליצירתם של סדקים במדפי הקרח.  

גורם נוסף המשפיע על הקוטב הדרומי הוא הגידול בתיירות באנטרטיקה.

קרחונים באנטרקטיקה

Antarctica. מקור התמונה: Christopher Michel, fliker

מאגר הידע