הכחדה של מינים היא תהליך טבעי בהתפתחות החיים על פני כדור הארץ, אולם כיום מינים נעלמים בקצב הגבוה מהקצב של יצירת מינים חדשים והוא מהיר עד פי 1,000 מהקצב בעבר. תהליך זה מוביל להיעלמותם של מינים רבים מעל פני כדור הארץ ולצמצום של מגוון המינים.

ה-IUCN מפרסם מדי שנה את ה"רשימה האדומה", רשימת המינים המאוימים ביותר. על פי רשימה זו, 12% עד 30% מהמינים בקבוצות הנחקרות ביותר, כמו דו-חיים, עופות ויונקים, נמצאים בסכנת הכחדה. בשנת 2010 מופיעים ברשימה 18,351 מינים מאוימים, זאת לעומת 10,533 מינים בשנת 1998 ו-11,167 מינים בשנת 2002. יש לציין, כי רשימה זו היא מתוך 55,926 מינים שנבחנו בשנה זו. הכחדה של מינים לא רק מצמצמת את מגוון המינים, אלא גם משנה את הרכב האוכלוסיות ואת הרכב המערכות האקולוגיות שעל פני כדור הארץ, ולכן גם משנה את תפקודי המערכות האקולוגיות ואת מחזורי החומרים בטבע.

תהליך הכחדת המינים מתרחש בכל המערכות האקולוגיות שעל פני כדור הארץ, כפי שעולה ממדד ה-Living Planet Index שפותח על ידי ה-WWF. על פי ההערכות של UNEP, קצב ההכחדה של מינים מאז שנת 1600 גדל פי 100-50 מהקצב הטבעי של היעלמות מינים. לדוגמה, בין השנים 1810 ל-1995 נכחדו 112 מינים של עופות ויונקים, בהשוואה ל-38 מינים שנכחדו בין 1600 ל-1810.

Living planet index – סמן למצב המגוון הביולוגי בעולם. הסמן מודד מגמות השתנות של אוכלוסיות של בעלי חוליות החיים במערכות אקולוגיות יבשתיות, מימיות וימיות. משנת 1970 עד לשנת 2007 חלה ירידה של 30% באינדקס. 

סטטוס המינים על פי ה-IUCN

EXExtinctנכחד
EWExtinct in the wildנכחד בטבע
RERegionally extinctנכחד באזור מסוים
Threatenedמאוים:
CRCritically Endangeredבסכנת הכחדה חמורה
ENEndangeredבסכנת הכחדה
VUVulnerableעתידו בסכנה

מאגר הידע