הדיונון Euprymna scolopes  זוהר בחושך. למעשה, האור מיוצר על ידי חיידקים (Vibrio fischeri ) שחיים בתוך איבר מיוחד בגופו של הדיונון. התאורה שהם מייצרים משמשת את הדיונון להסוואה כשהוא משחר לטרף בלילה במים רדודים. הדיונון מספק בית גידול נח ומוגן לחיידקים. הדיונונים נולדים ללא החיידקים השיתופיים ורוכשים אתם מהמים שסביבם בתוך שעות ספורות. האבולוציה המשותפת של הדיונונים והחיידקים הללו כה צמודה, עד שהתיישבות החיידקים בגופו של הדיונון מעוררת את התפתחות איבר האור. אם לא ימצאו חיידקים מהמין הזה, הדיונון לא יפתח את איבר האור. מהיכן מגיעים החיידקים למים? הדיונונים הבוגרים מפרישים מדי יום חלק מהחיידקים שלהם למים על מנת שיהיו זמינים לצאצאים.

מימין: דיונון Euprymna scolopes.  משמאל: חיידקי Vibrio fischeri

מימין: Euprymna scolopes. מקור: Wikimedia commons, Nhobgood Nick Hobgood
משמאל: Vibrio fischeri, מקור: Flickr, AJC1

בסביבה הימית קיימים מינים נוספים שמקיימים סימביוזה עם חיידקים מאירים כגון:
  • Cleidopus gloriamaris – דג אוסטרלי בעל שני כיסים בלסת התחתונה שמכילים את אותם החיידקים (Vibrio fischeri). הדג שולט בזהירה על ידי פתיחה וסגירת פיו.
  • פנסונים (Anomalopidae)- דגים פעילי לילה שחיים בשוניות אלמוגים ובמים עמוקים באזורים הטרופיים. לפנסונים יש כיסים מאירים מתחת לעיניים. האור משמש אותם להימנעות מטורפים, לתזונה ולתקשורת. החיידקים המאירים מותאמים לחיים באיבר ההארה של הפנסון בצורה כה הדוקה, עד שחוקרים לא הצליחו לגדל את החיידקים בצורה נקייה מחוץ לאיבר ההארה.

מקורות ומידע נוסף

Ruby and Lee (1998) The Vibrio fischeri-Euprymna scolopes Light Organ Association: Current Ecological Paradigms. Applied and Environmental Microbiology 64(3): 805-812
 Ruby (1996) LESSONS FROM A COOPERATIVE, BACTERIAL-ANIMAL ASSOCIATION: The Vibrio fischeri–Euprymna scolopes Light Organ Symbiosis. Annual Review of Microbiology 50: 591-624
 Hendry and Dunlap (2011) The uncultured luminous symbiont of Anomalops katoptron(Beryciformes: Anomalopidae) represents a new bacterial genus. Molecular Phylogenetics and Evolution 61(3): 834–843

מאגר הידע