משנת 1961 לשנת 1998 גדל שטח שטחי החקלאות מ-13 מיליון קמ"ר ל-15.1 מיליון קמ"ר. זהו גידול שנתי של כ-0.3%. רוב הגידול חל במדינות מתפתחות, שבהן הגידול השנתי של שטחי החקלאות הוא 1% בממוצע שנתי.
 
הגידול בהיקף שטחי החקלאות אינו מאפיין את כל האזורים. התרחבות אזורי הגידולים החקלאיים בשני העשורים האחרונים הייתה בעיקר בדרום מזרח אסיה, בחלקים מדרום אסיה, באזור האגמים הגדולים של מזרח אפריקה, באגן האמזונס ובמישורים הגדולים של ארצות הברית. באזורים אחרים חלה דווקא ירידה בהיקף השטחים המשמשים לחקלאות. הירידה הגדולה ביותר התרחשה בדרום-מזרח ארצות הברית, במזרח סין ובחלק מהאזורים בברזיל ובארגנטינה. באזורים רבים בעולם האפשרויות להרחבת שטחי החקלאות הולכות ומצטמצמות, מכיוון שהקרקעות המתאימות לגידולים חקלאיים הולכות ומתמעטות. עם זאת, פיתוח טכנולוגי ושיטות חקלאיות חדשות מאפשרים קיום של שטחי חקלאות גם בתנאים קיצוניים ביותר, כמו למשל במדבר במצרים.
  • שטחי חקלאות מכסים כ-24% משטח כדור הארץ.
 
  • על פי ההערכות של ארגון המזון והחקלאות העולמי, 15,000 מיליון הדונמים של שטחי החקלאות מייצגים רק 35% משטח כדור הארץ המתאימים לגידולים חקלאיים.

השפעת האדם לא פסחה על שטחי החקלאות. ברחבי העולם כולו שטחי חקלאות נמצאים במצב של דרדור. הסיבה העיקרית לכך היא בליית הקרקע מרוחות ומים. מים ורוחות גורמים מדי שנה לבליה של 2,500 מיליוני טונות בממוצע של פני השטח של שטחי החקלאות העולמיים. בסך הכול, כ-85% משטחי חקלאות העולמיים מכילים אזורים מדורדרים ברמה כזאת או אחרת.

הסיבות להידרדרות הקרקעות החקלאיות:
  • אירוזיה;
  • הצטברות של מלח בקרקע;
  • דחיסה של הקרקע;
  • דלדול של מינרלים;
  • זיהום.
 
תהליכים אלו מעלים שאלות על היכולת של השטחים החקלאיים לספק מזון לטווח ארוך. 
שטחי חקלאות

מקורות ומידע נוסף

פרק שטחי חקלאות מתוך One Planet Many People: Atlas of our changing environment, פרויקט של ארגון הסביבה של האו"ם (UNEP)

מאגר הידע