כ-35% משטחי יערות המנגרובים נכרתו למטרות שונות, ביניהן בניית חוות חקלאיות של דגים וסרטנים והסטת נתיבי זרימה של מים מתוקים. ההערכות הן שבאחדות מהמדינות נעלמו כבר לחלוטין כ-80% משטחי המנגרובים (דו"ח המילניום). 
הגורם העיקרי להרס של המנגרובים הוא לחצי פיתוח גבוהים באזורים צפופי אוכלוסייה, שגורמים לשינוי של בית הגידול. על פי המידע הקיים (קיים מידע רק לגבי חלק מהמדינות) בשני העשורים האחרונים אבדו כ-35% משטחי המנגרובים בעולם, וקצב ההרס הוא בממוצע 2.1% לשנה שהם 2,834 קמ"ר. באחדות מהמדינות נעלמו כ-80% משטחי המנגרובים כתוצאה מבירוא של יערות לצרכים שונים. 

מאגר הידע