במהלך המאה ה-20 התפתחה תופעת הפרברים העירוניים והתהליך מכונה פרבור. התפתחות רשת התחבורה אפשרה את פיזור האוכלוסייה לפריפריה העירונית. תושבי ערים רבות שחסרים את המגע עם הטבע בוחרים לגור בשכונות שבהן צפיפות הבנייה נמוכה יחסית וששטח המגע שלהן עם שטחים מגוננים או שטחים פתוחים גדול יחסית. השכונות שצמחו בשולי הערים משכו אליהן בעיקר אוכלוסייה עמידה שיכלה לעמוד במחיר המחייה שגובים החיים בפרברים. כיום מרבית האוכלוסייה העירונית בארצות הברית חיה במה שמוגדר על ידי מפקד האוכלוסין שם כפרברים עירוניים.

הפרברים הטילו נטל סביבתי חדש על הסביבה. לא רק שהשטח הטבעי שהוסב לשטח עירוני (בממוצע לתושב) היה גדול בהרבה מהיחס הזה במרכז העיר, אלא גם שרמת החיים הגבוהה תבעה את המחיר שלה. לדוגמה, שטחי מדשאות גדולים המאפיינים את הפרברים. בחלק גדול מהפרברים הדבר מחייב השקיה ודישון, ובהיעדר רעייה גם כיסוח של הדשא באופן מתמיד. פעולות אלו מעלות את צריכת המים ואת הזיהום. דוגמה אחרת היא הפיזור של אזורי המסחר והתעשייה, של החינוך ושל שירותי הקהילה, אשר הביאו להסבת שטחים טבעיים רבים לכבישים, למרכזי קניות ולאזורים בנויים אחרים. ההסתמכות ההולכת וגוברת על תחבורה כדי להגיע ממקום למקום העלתה את צריכת הדלק, וכתוצאה מכך גם את פליטת הפחמן הדו-חמצני והמזהמים לאוויר.

שפע המשאבים בפרברים, כמו מקווי מים והשקיה, קרקע מדושנת, צמחיה עשירה ומגוונת ועוד, זימנו למינים רבים אפשרות להתפשט ולשגשג. כתוצאה מכך אנחנו עדים לעלייה במגוון המינים בפרברים ביחס למרכז העיר. חלק מהמינים הם מינים שנדחקו מהאזורים הכפריים ומצאו מקלט בשולי הערים, אך חלק מהמינים הם מינים מתפרצים ומינים פולשים, אשר מצאו בפרברים שער כניסה פתוח לרווחה.

עד למשבר הכלכלי של שנת 2008, הייתה לאס וגאס המטרופולין בעל שיעור הצמיחה הגבוה ביותר בארצות הברית. הודות לתעשיית ההימורים והתיירות, העיר צמחה מ- 24,624 תושבים ב-1950 למעל מיליון תושבים בעמק לאס וגאס כולו בשנת 2005 .

 
צילומי הלווין של המטרופולין ממחישים באופן דרמטי את התפשטות העיר ופרבריה.
לאס וגאס, נבדה, ארצות הברית ב-1973

לאס וגאס, נבדה, ארצות הברית.1973

לאס וגאס, נבדה, ארצות הברית ב-2000

לאס וגאס, נבדה, ארצות הברית. 2000

מאגר הידע