קנה סוכר, סויה ושמן דקלים הם שלושה יבולים המעובדים בקנה מידה גדול באזורים הטרופיים. שטחי המטעים של הגידולים גדל משמונה מיליון קמ"ר בשנת 1992 ל-14 מיליון קמ"ר בשנת 2009, עלייה של כ-75%. שטחם של מטעי הדקלים גדל ב-120%, ושטחם של פולי הסויה וקנה הסוכר גדל ב-75% ו-30% (בהתאמה). מבחינת שטח כולל, שטחם של מטעי הסויה הוא הגדול ביותר, וכך גם העלייה נטו בשטחם – מ-6.25 מיליון קמ"ר בשנת 1992 ל-10 מיליון קמ"ר בשנת 2009.
היבולים מיועדים בעיקר להפקה של אתנול (קנה סוכר), ייצור מספוא למקנה (פולי סויה) ורכיבים לתעשיית המזון והתרופות או ייצור של ביו-דלק (שמן דקלים). ברבים מהמקומות שטחם של היבולים האלה הוא בקנה מידה תעשייתי, ולצורך הקמתם בורא או נשרף שטח היער הטרופי.

פולי סויה וקנה סוכר היו גורם מאיץ של אובדן יער באמריקה הדרומית, ואילו דקלים לשמן מגודלים באופן נרחב באינדונזיה. האובדן המהיר של היערות הללו הוא בין השינויים הדרמטיים ביותר בהיסטוריה האנושית.
שטח יבולים בארצות טרופיות, שינוי בשטח יבולים בארצות טרופיות

מקורות ומידע נוסף

(UNEP (2011). Keeping Track of Our Changing Environment: From Rio to Rio+20 (1992-2012.

Division of Early Warning and Assessment (DEWA), United Nations Environment Programme (UNEP), Nairobi

מאגר הידע