ישראל היא אחת מ-178 מדינות שחתמו על תוכנית אג'נדה 21 ואשר התחייבו לאמץ את עקרונותיה. 

לקראת ועידת יוהנסבורג בשנת 2002, הכינה ממשלת ישראל דו"ח, המסכם את התקדמות המדינה בבנייה וביישום של תוכניות לקידום פיתוח בר-קיימהבתחומים מדיניים שונים. במקביל להכנת הדו"ח הממשלתי, הוקמה בישראל קואליציה של 15 ארגונים ציבוריים סביבתיים וחברתיים. קואליציה הוקמה כדי לעקוב אחר התקדמותן של ממשלות ישראל ביישום תוכנית אג'נדה 21 במהלך העשור שבין ועידת ריו לועידת יוהנסבורג. שיתוף הפעולה של הארגונים הוביל לגיבוש של " דו"ח הצללים". הדו"ח נכתב בתגובה לדו"ח הממשלתי והיווה תוספת לדו"ח שהוגש בוועידת הפסגה. דו"ח הצללים כולל סקירה של חוסרים בתכנון וביישום של מדיניות פיתוח בר-קיימה בתחומים מדיניים שונים. 

במאי ‎2003 התקבלה החלטת ממשלה לקידום אסטרטגיה לפיתוח בר-קיימה בישראל. תוכנית זו גובשה בשיתוף פעולה בין משרדי הממשלה השונים ובסיוע ארגונים סביבתיים. החלטת הממשלה דורשת מכל אחד ממשרדי הממשלה למנות במשרדם אחראי על יישום מדיניות של פיתוח בר-קיימה במשרד. בעקבות ההחלטה הוקם, בשיתוף עם נציבות הדורות הבאים, פורום מנכ"לים , ליישום החלטת הממשלה. 

כדי להבטיח מדיניות של פיתוח בר-קיימה בישראל, הוגשה בינואר 2004 הצעת החוק לפיתוח בר קיימה על ידי חברי הכנסת הרב מיכאל מלכיאור ולאה נס. נציב הדורות הבאים הגיש נייר עמדה בנושא והציג את חשיבותו של חוק זה לפני ועדת השרים לחקיקה. 
(יש לציין כי במהלך 2006 פורקה נציבות הדורות הבאים)


מאגר הידע