טקסונומיה עוסקת במיון אורגניזמים (יצורים חיים) לקבוצות משותפות. קרולוס לינאוס (או קרל לינה בשמו השבדי) (1778-1707) פיתח מערכת כללים מפורטת למיון האורגניזמים על פי תכונות משותפות. שיטת המיון הזו משמשת עד היום כבסיס למיון עולם הטבע ולמתן שמות למינים. על פי שיטת המיון הלינאית, לכל אורגניזם יש שם המורכב משם הסוג ומשם המין. המין משויך לקבוצות גדלות והולכות הכלולות זו בזו.
כך למשל תנין היאור (Crocodylus niloticus) משויך בהתבסס על שיטת המיון הלינאית כך:
 
תנין היאור
Crocodylus niloticus

מאז ניסוח שיטת המיון הלינאית, התברר כי כל האורגניזמים התפתחו מיצורים שקדמו להם, ומדענים עברו להשתמש בסיווג המשקף את ההתפתחות הזאת או במילים אחרות את ההיסטוריה האבולוציונית ואת הקשרים שבין האורגניזמים. מיון על פי שיטה זו נקרא קלדיסטיקה, והוא משקף באופן ישיר את התהליך האבולציוני של התפתחות המינים - את הפילוגנזה.


קלייד - קבוצה של יצורים שהם בעלי אב קדמון משותף שאינו אב קדמון של אף יצור אחר.

קלאדיסטיקה - מיון היצורים לפי אביהם הקדמון, או במילים אחרות לקבוצות בעלות היסטוריה אבולוציונית משותפת. המיון בשיטה זו יוצרת הבנה של הפילוגנזה - שושלות היוחסין של הקבוצות השונות של היצורים.

פילוגנזה - ההיסטוריה האבולוציונית של המינים. היא מתארת את שושלות היוחסין של המינים ומוצאם מאבות קדמונים משותפים או שונים. היחסים בין היצורים או קבוצות היצורים מתוארים בצורה של עץ פילוגנטי.

מאגר הידע