עיקר הביומסה של כדור הארץ מרוכזת בצמחים עציים ובחומר צמחי מת ומורכבת מהחומרים האורגניים ליגנין, המיצלולוז וצלולוז (תאית). למרות שחומרים אלו נפוצים מאד, בעלי חיים מעטים ניזונים מהם ישירות בגלל שהפירוק שלהם לאנרגיה זמינה מורכב. חומרים אלו מפורקים בעיקר על ידי מיקרואורגניזמים. חלק מבעלי החיים התגברו על הקושי על ידי שיתוף פעולה עם מיקרואורגניזמים.

טרמיטים מסתייעים לצורך פירוק החומר הצמחי בחיידקים, פטריות ופרוטיסטים שנמצאים בעיקר בחלק מיוחד של מערכת העיכול שלהם (hindgut). הפרוטיסטים חשובים מאד לפירוק צלולוז. כאשר מסלקים אותם מגוף הטרמיטים, הטרמיטים ממשיכים לאכול עץ, אך מתים מרעב בתוך שבועות ספורים. לאורך מערכת העיכול של הטרמיטים יש אזורים שונים שבהם נמצאים מיקרואורגניזמים שונים בעלי מגוון תפקידים בפירוק החומר האורגני.

הטרמיטים מצליחים לפרק ביעילות רבה צלולוז (%99-74) והמיצלולוז (%87-65). בזכות יכולתם לפרק חומר צמחי, יש לטרמיטים השפעה רבה על מׅחזור חומר צמחי, והם גורמים לשינוי כימי ופיזיקלי של סביבתם.


מקורות ומידע נוסף

Brune. Microbial symbiosis in the digestive tract of lower termites. In: Rosenberg and Gophna. Beneficial Microorganisms in Multicellular Life Forms. Springer-Verlag, Berlin 2011. pp: 3-26
Breznak and Brune (1994) Role of microorganisms in the digestion of lignocelluloses by termites.  Annual Reviews of Entomology 39:453-87
 Ohkuma (2003) Termite symbiotic systems: efficient bio-recycling of lignocelluloses. Applied and Microbiological Biotechnology 61:1–9

מאגר הידע