החנקן הוא המרכיב העיקרי של חלבונים, המהווים אבן בניין בגופם של כל האורגניזמים. 
החנקן האו הגז השכיח ביותר באטמוספירה (79%), אך למרות זאת מרבית האורגניזמים אינם יכולים להטמיע אותו לתרכובות אורגניות והם צריכים לקבלו כחומר אורגני מאורגניזמים אחרים. רק מספר מינים של חיידקים ופטריות מסוגלים לקבע חנקן אנ-אורגני לתרכובות אורגניות. מינים אלו, שרובנו איננו מודעים לקיומם, הם בעלי חשיבות בלתי רגילה בבביוספרה. 
החנקן מופיע גם בצורה של חנקה (NO2). הצמחים קולטים את החנקה ויוצרים חלבון צמחי. חלבון זה הופך לחלבון מן החי לאחר שהוא נאכל על ידי בעלי חיים ומנוצל על ידם לבניית גופם, ובעיקר לבניית מסת השרירים. 
מחזור החנקן מושלם עם מותם של בעלי החיים, פרוק גופם ושחרור חנקן חזרה לאטמוספרה.  

תרשים מחזור החנקן

מקורות ומידע נוסף

Anderson, Phil. "The Nitrogen Cycle." http://schoolworkhelper.net/. St. Rosemary Educational Institution, July 5, 2010. Web. Retrieved on:  Tuesday 19th July 2011. http://schoolworkhelper.net/2010/07/the-nitrogen-cycle

מאגר הידע