הקוטב הצפוני, או ארקטיקה, הוא אוקיינוס קפוא ויבש שהקרקע בו קפואה תמיד
(permafrost). יבשה זו נקראת גם הטונדרה הארקטית. היא מכוסה קרח ושלג רוב ימות השנה. שטח היבשה כ-5.6 מיליון קמ"ר. 

הקוטב הדרומי – אנטרקטיקה – הוא יבשה מכוסה קרח, שעוביו במקומות אחדים עשוי להגיע ל-2,000 מטר. יבשת אנטרקטיקה מוקפת באוקיינוס הקופא בחורף ומפשיר בקיץ. 

בנוסף לטונדרה הארקטית, קיים סוג טונדרה נוסף – הטונדרה האלפינית. הטונדרה האלפינית נמצאת ברום גבוה במקומות שונים בעולם. כמו הטונדרה הארקטית, היא מאופיינת בטמפרטורות קרות ובחוסר עצים. בניגוד לטונדרה הארקטית, הקרקע שמתחת לטונדרה האלפינית אינה קפואה.  
הטונדרה בצפון רוסיה

הטונדרה בצפון רוסיה

פסיפס תמונות של מערכות אקולוגיות

מערכת אקולוגית היא המכלול של חברת היצורים החיים והסביבה הפיזית שבה הם חיים. מערכת אקולוגית יכולה להיות גדולה כמו מדבר הסהרה או קטנה כמו השטח שמתחת לאבן. 

גרפים המראים את מגמת התיירות העולה באנטרקטיקה

יבשת אנטרקטיקה, הממוקמת בקוטב הדרומי, היא היבשת החמישית בגודלה בעולם. גודלה 14 מיליון קמ"ר, והיא מכוסה שכבת קרח יבשתי קבוע. בנוסף לקרח היבשתי, המחולק למדף מערבי ומדף מזרחי, ישנו גם מדף קרח ימי קבוע. 

המסת קרחונים

שינויים בקרחונים מהווים אינדיקטור לשינויי אקלים. על פי מדידות של מאזן מסה, כמעט כל הקרחונים בראשי ההרים, ברחבי העולם כולו, נסוגים ומצטמצמים.

פרמפרוסט

העלייה בטמפרטורה אינה זהה בקווי הרוחב השונים. באיור מוצגת הסטייה של הטמפרטורה בשנים 2010-2005 בהשוואה לתקופה שבין 1951 ל-1980, על פי קווי רוחב. השינויים הקיצוניים ביותר בטמפרטורה מתרחשים בקווי הרוחב הצפוניים הגבוהים.

טבע עירוני

המערכות האקולוגיות ברחבי העולם הן התוצר של יחסי הגומלין בין המגוון הביולוגי המתקיים בהם לבין המים, הקרקע והאקלים באותו המקום.


מקורות ומידע נוסף

פרק הקטבים מתוך One Planet Many People: Atlas of our changing environment, פרויקט של ארגון הסביבה של האו"ם (UNEP)

National Snow and Ice Data Center

Arctic Climate Impact Assessment

מאגר הידע